WALDORFFÖRSKOLAN SOLROSEN

Munstycksvägen 18, Martinskolan

Solrosen är belägen i skolans lokaler på Munstycksvägen 18. Uteplatsen för barnen är en liten inhägnad lekplats med en vacker skogsdunge alldeles intill. De äldre barnen gör många utflykter till skogen och ibland till Högdalstoppen, där de kan ägna sig åt rörelse och lek. Under sommaren sker en del trädgårdsskötsel, plantering och odling. Under vintern kan barnen bl.a. bygga snögubbar och åka pulka.
På Solrosen finns plats för totalt 58 barn och 11-12 pedagoger. Barnen kan börja på Solrosen från att de fyllt ett år och vara kvar tills de fyller sex år. Därefter går de flesta över till Martinskolan som är en waldorfskola för åk F-9. Har du frågor om Solrosen ring gärna Mari Flanby, rektor på telefon 072-5248888

Vi har fortfarande några få platser kvar att dela ut till några barn, vars vårdnadshavare söker Waldorfförskolepedagogik. Ansökan gör du genom www.stockholmsstad.se Följ instruktionerna på sidan https://forskola.stockholm och välj därefter förskolan Solrosen Martingården.

Ladda ner

X