WALDORRFÖRSKOLAN SOLROSEN

Hauptvägen 78, Hökarängen

Solrosen är belägen på nedervåningen i en flerfamiljsfastighet. Uteplatsen för barnen är en inhägnad lekplats med en vacker skogsdunge nedanför. De äldre barnen gör många utflykter till skogen och till högdalstoppen där de kan ägna sig åt rörelse och lek. Under sommaren sker en del trädgårdsskötsel, plantering och odling. Under vintern kan barnen bl.a. bygga snögubbar och åka pulka.

På Solrosen finns plats för totalt 22 barn och 5 pedagoger. Barnen kan börja på Solrosen från att de fyllt ett år och vara kvar tills de fyller sex år. Därefter går de flesta över till Martinskolan som är en waldorfskola för åk F-9.

Ladda ner

X