MARTINSKOLANS FRITIDSHEM

Martinskolans fritidsverksamhet är uppdelad på fem avdelningar, så kallade fritidsstugor i lokaler utspridda på gångavstånd från skolan. På Martinskolans fritidshem går barnen från årskurs 1 till 3 i blandade grupper. Lek och umgänge över klass- och åldersgränserna uppmuntras och skapar ett större socialt sammanhang för eleverna. Varje vecka följer en trygg rytm där utflykter, naturupplevelser och inomhuslek avlöser varandra på ett väl avvägt sätt. Fritidshemmen erbjuder mycket utevistelse, fri lek och ett utforskande lärande. Barnens fria lekande har en central betydelse för fritidsverksamheten vid Martinskolan. All aktivitet på fritids syftar till barnens lärande och utveckling. Till skillnad från skolans undervisning betonas i fritidsverksamheten ett mer situationsgrundat, socialt och praktiskt lärande. Fritidsverksamheten följer Lgr11 men synen på kunskap och lärande utgår från waldorfpedagogiken.

Martinskolans fritids för eleverna i förskoleklass bedrivs i klassrummet och tar vid där undervisningsblocket slutar. Här är det förskolepedagogerna som planerar både skol- och fritidsverksamhet.

Det systematiska kvalitetsarbetet för fritidsverksamheten syftar till att höja kvaliteten på verksamheten inom alla områden. Fritidshemmets olika aktiviteter och teman som planeras och utförs över läsåret analyseras och utvärderas i förhållande till målen i läroplanen. Varje år görs en pedagogisk planering för hela verksamheten, och verksamheten utvärderas även varje år.

Fritidsstugorna

Almen
Piprensarvägen 32, 123 57 Farsta
Telefon 070-545 44 93 (morgon/kvälls-omsorg)

Björken
Tobaksvägen 57, 123 57 Farsta
Telefon 072- 531 59 11

Granen
Piprensarvägen 1,  123 57 Farsta
Telefon Barren 072-531 58 20/  Kottarna 072 215 83 41

Mårbacka
Kontoristvägen 9A, 123 57 Farsta
Telefon 072-531 59 30

Fritidsklubben
Munstycksvägen 18, 123 57 Farsta
Telefon 073-146 50 55

Skogen
Hauptvägen 78, 123 57 Farsta
Telefon 072-219 98 88

Tallen
Hauptvägen 78, 123 57 Farsta
Telefon 072-209 38 88

FK Eken
Munstycksvägen 18, 123 57 Farsta
Telefon 073-081 89 26 fast eller 072-531 55 37

FK Linden
Munstycksvägen 18, 123 57 Farsta
Telefon 072-214 58 67 fast eller 072-215 85 26

X