GRUNDSÄRSKOLA F-9

Martinskolans grundsärskola är en fristående särskoleenhet för elever antagna i särskolan. Martinskolan har sedan 1993 bedrivit en särskoleundervisning som integreras i grundskolans lokaler och övriga verksamheter. Eleverna i särskolan deltar i projekt, fester, framföranden, lunch och temadagar som är gemensamma för hela skolan.

Martinskolans grundsärskola har en långtgående individ- och nivåanpassad undervisning för respektive elev. Undervisningen sker i små och noggrant sammansatta elevgrupper med hög lärartäthet. Lärarna vid enheten har flera olika specialkompetenser för att kunna möta och stimulera elevernas lärande och utveckling med hög individuell anpassning. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan men bygger på waldorfpedagogikens praktiska, sociala och konstnärliga form för undervisningen.

Målgrupp, ansökan och antagningsrutiner

För att kunna söka till Martinskolans grundsärskola måste eleven vara grundsärskoleplacerad. Detta beslutats av Utbildningsförvaltningen efter att vårdnadshavare ansökt om att elev ska utredas för särskoleplacering. En sådan bedömning inbegriper utredningar av elevens pedagogiska, sociala, psykologiska och medicinska förutsättningar och status. Antagningen till Martinskolans grundsärskola går sedan via en särskild ansökningskö.

Antagningsrutinens steg:

  1. Möte med vårdnadshavare och elev
  2. Skolan besöker elevens nuvarande skola och observerar eleven i dess nuvarande skolmiljö
  3. Eleven besöker klassen, för att se att eleven kan fungera och få en bra skolsituation i gruppen
  4. Beslut om placering, vilket tas med hänsyn till särskilda förtursregler (tidigare waldorfskola eller förskola)

För att komma direkt till Särskild ansökningskö, klicka på knappen

Är det något du vill anmärka på finns en blankett för detta här:

X