RESURSSKOLA 1-9

Martinskolans resursskola Lilla Martinskolan är en fristående enhet för elever antagna i resursskolan. Martinskolan har sedan 1993 bedrivit en resursskoleundervisning som integreras i grundskolans lokaler och övriga verksamheter. Eleverna i resursskola deltar i projekt, fester, framföranden, lunch och temadagar som är gemensamma för hela skolan.

Undervisningen sker i mindre åldersblandade elevgrupper med högre lärartäthet. Lärarna vid enheten har flera olika särskilda erfarenheter av att kunna möta och stimulera elevernas lärande och utveckling med individuell anpassning. Undervisningen utgår från grundskolans läroplan men bygger på waldorfpedagogikens praktiska, sociala och konstnärliga form för undervisningen.

Målgrupp, ansökan och antagningsrutiner

För att kunna söka Lilla Martinskolan måste eleven tillhöra resursskolans målgrupp. Läs mer på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/resursskolor

Antagningen till Lilla Martinskolan går sedan via en särskild ansökningskö.

För att komma direkt till Särskild ansökningskö, klicka på knappen

Är det något du vill anmärka på finns en blankett för detta här:

X