RESURSSKOLA 1-9

Martinskolans resursskola Lilla Martinskolan är en fristående enhet för elever som kan antas i resursskola. Martinskolan har sedan 1993 bedrivit en resursskoleundervisning som integreras i grundskolans lokaler och övriga verksamheter. Eleverna i resursskola deltar i projekt, fester, framföranden, lunch och temadagar som är gemensamma för hela skolan och de äldre eleverna har sina klassrum i samma byggnad som den ordinarie grundskolan.

Undervisningen sker i mindre åldersblandade elevgrupper med högre lärartäthet. Lärarna vid enheten har särskilda erfarenheter av att kunna möta och stimulera elevernas lärande och utveckling med individuell anpassning. Undervisningen utgår från grundskolans läroplan men bygger på waldorfpedagogikens praktiska, sociala och konstnärliga form för undervisningen.

Målgrupp, ansökan och antagningsrutiner

För att kunna söka Lilla Martinskolan måste eleven tillhöra resursskolans målgrupp. Läs mer på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/resursskolor

Elever som läser enligt läroplanen för anpassad grundskola kan i vissa fall läsa integrerade i Lilla Martinskolan men det finns ingen renodlad anpassad grundskola. Elever som läser inriktning ämnesområden inom anpassad grundskola kan inte studera vid Martinskolan.

Antagningen till Lilla Martinskolan går sedan via en särskild ansökningskö.

Inom ramen för antagningen behöver skolan säkerställa att eleven tillhör resursskolans målgrupp. Vårdnadshavare måste av den anledningen vara införstådd med att tillhandahålla de underlag som skolan behöver för ett ställningstagande. Dokument skall dock endast tillhandahållas på begäran.

Dock vill vi att vårdnadshavaren vid anmälningstillfället skriver en kortfattad information om barnet i därför avsett kommentarsfält.

Elever som är inskrivna i Martinskolans klass F-9 har förtur till Lilla Martinskolan.

För att komma direkt till Särskild ansökningskö, klicka på knappen

Är det något du vill anmärka på finns en blankett för detta här:

X