STIFTELSEN MARTINSKOLAN
Söders Waldorfskola

Stiftelsen Martinskolan är en fristående, idéburen och icke vinstdrivande skolverksamhet med säte i Hökarängen. Stiftelsens ändamål är att utveckla och driva waldorfpedagogisk verksamhet. Stiftelsen grundades 1976 och driver idag den näst största waldorfpedagogiska verksamheten i Sverige. I stiftelsens verksamheter ingår tre förskolor med plats för 90 barn; en grundskola F-9 med ca. 400 elever en grundsärskola och skolenhet för elever med särskilt stödbehov, Lilla Martinskolan. Stiftelsen driver även sex fritidsavdelningar i anslutning till de olika skolenheterna. Alla stiftelsens verksamheter ligger i vackra lokaler i natursköna Hökarängen- Farsta området. Både skolverksamheterna och förskolor har goda kommunikationer och närhet till naturen. Medarbetarna i verksamheterna har god utbildning och pedagogisk erfarenhet. Stiftelsen Martinskolans verksamheter arbetar efter en hållbarhetspolicy. Policyn delar in hållbarhet i tre dimensioner – den sociala, den ekonomiska samt den ekologiska dimensionen. 

Stiftelsens styrelse utses på Martinmötet som äger rum i november varje år. Styrelsen nomineras av en valberedning som består av föräldrar och medarbetare. Styrelsen för 2019/20 finner du under kontakt.

INFORMATION OM COVID-19

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

2020-03-30

 

Undvik att smitta andra
 
 
Så här pratar du med ditt barn om corona
Information från Krisinformation.se
 
 
 

LADDA NER INFO OM

LADDA NER

X