STIFTELSEN MARTINSKOLAN
Söders Waldorfskola

Stiftelsen Martinskolan är en fristående, idéburen och icke vinstdrivande skolverksamhet med säte i Hökarängen. Stiftelsens ändamål är att utveckla och driva waldorfpedagogisk verksamhet. Stiftelsen grundades 1976 och driver idag den näst största waldorfpedagogiska verksamheten i Sverige. I stiftelsens verksamheter ingår tre förskolor med plats för 123 barn; en grundskola F-9 med ca. 400 elever en grundsärskola och skolenhet för elever med särskilt stödbehov, Lilla Martinskolan. Stiftelsen driver även sex fritidsavdelningar i anslutning till de olika skolenheterna. Alla stiftelsens verksamheter ligger i vackra lokaler i natursköna Hökarängen- Farsta området. Både skolverksamheterna och förskolor har goda kommunikationer och närhet till naturen. Medarbetarna i verksamheterna har god utbildning och pedagogisk erfarenhet. Stiftelsen Martinskolans verksamheter arbetar efter en hållbarhetspolicy. Policyn delar in hållbarhet i tre dimensioner – den sociala, den ekonomiska samt den ekologiska dimensionen. 

Stiftelsens styrelse utses på Martinmötet som äger rum i november varje år. Styrelsen nomineras av en valberedning som består av föräldrar och medarbetare. Styrelsen för 2021/22 finner du under kontakt.

INFORMATION OM COVID-19

Mer information:

Undvik att smitta andra

 
 
Så här pratar du med ditt barn om corona
Information från Krisinformation.se
 
 
 

LADDA NER INFO OM

LADDA NER

X