”Waldorfpedagogiken är överhuvudtaget inte något pedagogiskt system utan en konstart vars syfte är att väcka det som finns inom människan. I grund och botten vill waldorfpedagogiken inte alls uppfostra utan väcka upp.”
(Rudolf Steiner)

X