ELEV OCH FÖRÄLDER

Vid frånvaro

Elev/vårdnadshavare
Frånvaroanmälan för elever görs via Schoolsoft .
(Ange om eleven äter allergi- eller specialkost, så att lunchmaten blir avbeställd).

Om du behöver hjälp med inloggningsuppgifter till Schoolsoft, kontakta kansliet: Tel: 08-604 38 27 på telefontid skoldagar 08.00-12.00. kansli@martinskolan.se

MARTINSKOLANS STÖDFÖRENING

Stödföreningen är en ideell förening som drivs av föräldrar och har till uppgift att stödja verksamheten vid skolan. Som förälder i Martinskolan och Martingårdarna erhåller man automatiskt medlemskap i Stödföreningen.

Vi organiserar den årliga julbasaren, där föräldrar och elever arbetar tillsammans för att skapa en festlig höjdpunkt på höstterminen. Intäkterna från julbasaren går till att köpa in, anordna eller stötta sådant som skolan annars inte har möjlighet till. De senaste åren har vi möjliggjort inköp av bland annat musikinstrument, nya symaskiner samt en del böcker och utrustning till skolgården och fritidshemmen.  

Våra förberedelser i olika arbetsgrupper är även ett sätt att få kontakt med andra föräldrar, stärker de mänskliga banden runt skolan och bidrar till den unika gemenskap som finns på Martinskolan. Alla föräldrar är varmt välkomna att delta i någon av de hantverks- och arbetsgrupper som tillverkar saker, lagar mat eller bakar till julbasaren eller bidrar med annat till skolans verksamhet.

Har du frågor eller förslag kontakta oss på
stodforeningen@martinskolan.se

VAD ÄR OCH GÖR MARTINSKOLANS FÖRÄLDRARÅD?

Syfte och mål
Syftet med föräldrarådet är att det ska finnas ett forum där representanter för föräldrarna till elever vid Martinskolan och skolans ledning får möjlighet att mötas i samtal och dialog kring skola och fritids. Målet är att skapa transparens och ett konstruktivt samtal mellan föräldrar och ledning vilket bidrar till en positiv utveckling på Martinskolan.

Vilka frågor kan föräldrarådet ta upp?
Föräldrarådet är en länk mellan föräldrar och skolledning som vi kan använda oss av för att skapa dialog om olika frågor. Exempel på frågor som kan vara aktuella att ta upp genom föräldrarådet kan vara:

  • Förslag och idéer till förmån för barnen.

  • Övergripande principiella frågor eller utmaningar i skolmiljön.

  • Förändring av rutiner för en bättre verksamhet.

  • Positiv respons och konstruktiv feedback som ni vill föra fram till skolledningen.

  • Föräldrarådet blir också en möjlighet för ledningen att berätta hur vi föräldrar kan bistå på bästa sätt för att bidra till skolans utveckling.

  • Föräldrarådet behandlar inte frågor om enskild person eller klass.

Representanter
Det bör finnas 1-2 föräldrar från varje klass representerade i rådet. Representanter väljs i klasserna och uppgiften blir att samla synpunkter och idéer från klassens föräldrar och framföra dessa på föräldrarådets träffar. En viktigt uppgift är också att återkoppla till klassen på t.ex. föräldramöten.

Vi arbetar för ett engagerat och aktivt föräldraråd som sätter fokus på en positiv utveckling på Martinskolan.

Kontakt
Om du vill bli klassrepresentant, vill hjälpa till, har funderingar, förslag eller uppmärksammat något i eller kring skolan som du tycker borde tas upp med ledningen, emaila till;

foraldraradet@martinskolan.se

X