ELEV OCH FÖRÄLDER

Vid frånvaro

Elev/vårdnadshavare
Frånvaroanmälan för elever görs via Schoolsoft .
(Ange om eleven äter allergi- eller specialkost, så att lunchmaten blir avbeställd).

Om du behöver hjälp med inloggningsuppgifter till Schoolsoft, kontakta Chatrin Grita på kansliet: Tel: 08-604 38 27 på telefontid skoldagar 08.00-12.00. kansli@martinskolan.se

MARTINSKOLANS STÖDFÖRENING

Stödföreningen är en ideell förening som drivs av föräldrar och har till uppgift att stödja verksamheten vid skolan. Som förälder i Martinskolan och Martingårdarna erhåller man automatiskt medlemskap i Stödföreningen.

Vi organiserar den årliga julbasaren, där föräldrar och elever arbetar tillsammans för att skapa en festlig höjdpunkt på höstterminen. Intäkterna från julbasaren går till att köpa in, anordna eller stötta sådant som skolan annars inte har möjlighet till. De senaste åren har vi möjliggjort inköp av bland annat musikinstrument, nya symaskiner samt en del böcker och utrustning till skolgården och fritidshemmen.  

Våra förberedelser i olika arbetsgrupper är även ett sätt att få kontakt med andra föräldrar, stärker de mänskliga banden runt skolan och bidrar till den unika gemenskap som finns på Martinskolan. Alla föräldrar är varmt välkomna att delta i någon av de hantverks- och arbetsgrupper som tillverkar saker, lagar mat eller bakar till julbasaren eller bidrar med annat till skolans verksamhet.

Stödföreningens Styrelse
Sofia Wikström (ordförande) sofia.wikstrom@nordling.nu

Lars Gribbe (kassör) larsgribbe@gmail.com

Anna Augustinsson anna.augustinsson@gmail.com

Desirée Lilja desiree.lilja@telia.com

Agneta Örsing agneta.orsing@comhem.se

Gabriella Muñoz Eriksson (suppleant) gabriella.munoz@martinskolan.se

Elvira Norén (suppleant) elviranoren@gmail.com

Sunniva Kandell  sunnivakandell@gmail.com (valberedning)


Har du frågor eller förslag kontakta oss på

stodforeningen@martinskolan.se

X