MARTINSKOLANS STÖDFÖRENING

Stödföreningen är en ideell förening som drivs av föräldrar och har till uppgift att stödja verksamheten vid skolan. Som förälder i Martinskolan och Martingårdarna erhåller man automatiskt medlemskap i Stödföreningen.

Vi organiserar den årliga julbasaren, där föräldrar och elever arbetar tillsammans för att skapa en festlig höjdpunkt på höstterminen. Intäkterna från julbasaren går till att köpa in, anordna eller stötta sådant som skolan annars inte har möjlighet till. De senaste åren har vi möjliggjort inköp av bland annat musikinstrument, nya symaskiner samt en del böcker och utrustning till skolgården och fritidshemmen.

Våra förberedelser i olika arbetsgrupper är även ett sätt att få kontakt med andra föräldrar, stärker de mänskliga banden runt skolan och bidrar till den unika gemenskap som finns på Martinskolan. Alla föräldrar är varmt välkomna att delta i någon av de hantverks- och arbetsgrupper som tillverkar saker, lagar mat eller bakar till julbasaren eller bidrar med annat till skolans verksamhet.

Har du frågor eller förslag kontakta oss på
stodforeningen@martinskolan.se

Ansökan om ekonomiskt stöd

Här kan du som medarbetare inom Martinskolan eller Martingårdarna hitta ansökningsblankett till Stödföreningen. Skriv ut och fyll i nedanstående blankett, skanna in blanketten och skicka med epost till stödföreningens epostadress. Styrelsen träffas två gånger per termin för beslut.

Om den årliga julbasaren

Julbasaren hålls varje år lördagen i den första adventshelgen. Varje klass har sitt eget ansvarsområde. Föräldrar i förskoleklasserna anordnar exempelvis en fiskdamm, åk1 bakar till pepparkakslandet och åk 9 ordnar en spöktunnel. Klassernas arbete samordnas av valda basarombud (två till tre familjer) som får stöd och information från stödföreningens styrelse. Förberedelserna sker under vårterminen under hantverkshelger i olika hantverksgrupper. Då tillverkar vi saker att sälja på julbasaren. I stödföreningen har vi även andra arbetsgrupper som alla bidrar till skolan med sin del. Som vårdnadshavare till barn på Martinskolan och på Martingårdarna hälsas du varmt välkommen att delta i någon av grupperna! Eller, varför inte starta en ny grupp?

Stödföreningens Styrelse

Sofia Wikström, ordförande (sofia.wikstrom at nordling.nu)
Nina Lindahl, kassör (fakturor.stodforeningen@martinskolan.se)
Isak Berg, ledamot
My Karlén, ledamot
Erik Kropf, ledamot
Sofia af Petersens, ledamot
Jenny Schedwin, ledamot
Johanna Shamloo-Genberg, ledamot
Thomas Karlsson, suppleant
Anna Kontis, suppleant
Marie Bondesson, suppleant

X