Stödföreningen

Stödföreningen är en ideell förening som drivs av föräldrar och har till uppgift att stödja verksamheten vid skolan.
Som förälder i Martinskolan och Martingårdarna erhåller man automatiskt medlemskap i Stödföreningen.

Vi organiserar Hantverksdagar, Klädbytardagar och Julbasaren.
Stödföreningens inkomster kommer till genom alla föräldrars gemensamma arbete inför och under Julbasaren
och ger våra barn sådant som inte skolan annars skulle haft möjlighet att köpa in, anordna eller vara med och stötta.

Stödföreningens intäkter har gjort det möjligt att köpa in ljus och ljudutrustning som används
vid teaterspelen vid skolstart och avslutning samt vid festligheter på skolan, en lekvattentrappa på skolgården,
nya vackra gardiner till matsalen och textilslöjden samt bidrar ekonomiskt så klassresor möjliggörs
och musikunderhållning förgyller sommaravslutningar.

Att träffas i arbets- eller hantverksgrupper där föräldrar från olika klasser arbetar tillsammans stärker
de mänskliga banden runt skolan. Glädjen att träffas och skapa tillsammans bidrar till den unika gemenskap
som finns på Martinskolan, något som visar sig speciellt vid Julbasaren då vi kan skåda resultatet
av mödan.
Detta föräldraengagemang ska vi vara måna om och stolta över. Även barnen känner den glädjen och kraften
när de tillbringar dagarna i skolan.

Utöver detta har varje klass i Martinskolan & Martingårdarna ett ansvarsområde under Julbasaren.
Föräldrar på Martingårdarna anordnar t e x en Fiskdamm, klass 1 bakar till Pepparkakslandet och klass 9
ordnar Spöktunneln.
Specifik information om vad som gäller får varje klass av sina två valda basarombud som tillsammans med
basarombuden från de andra klasserna och stödföreningens styrelse samverka kring organisationen
av Julbasaren.

 

STÖDFÖRENINGENS STYRELSE

Sunniva Kandell  sunnivakandell@gmail.com tf, ordförande

Lars Gribbe  larsgribbe@gmail.com, kassör

Sofia Wikström  sofia.wikstrom@nordling.nu   sekreterare


Ledarmöter och supplianger:

Desirée Lilja  desiree.lilja@telia.com

Elvira Norén elviranoren@gmail.com

Anna Augustinsson anna.augustinsson@gmail.com


Valberedning:
Sunniva Kandell  sunnivakandell@gmail.com


Frågor om julbordet på Julbasaren:

Anna Augustinsson anna.augustinsson@gmail.com

Har du frågor eller förslag kontakta oss på
stodforeningen@martinskolan.se

 

Vi vill citera Mona-Cajsa Larsson, en av initiativtagarna till Martinskolan:

”Att skapa en 12-årig skola för framtidens människor är en stor bedrift. Den kan inte förverkligas utan betydande offerkrafter,
inspiration och entusiasm hos föräldrar, lärare och vänner.
Bara i gemensam strävan med tillförsikt och entusiasm hålls lågan brinnande. Då blir det omöjliga möjligt.
Måtte många generationers barn få gå i Martinskolan och måtte föräldrar och lärare finna det vara en viktig uppgift att bygga
vidare på det vi började”

Stödföreningen vill vara en del i denna strävan.

Stödforeningens_stadgar

Ansökan
”Här kan du som medarbetare inom Martinskolan eller Martingårdarna skriva ut ansökan till Stödföreningen. Styrelsen träffas 2 ggr per termin för beslut.”
Ansökan om stöd från Martinskolans stödförening (pdf)

 

 

 

Ansvarig för sidan: Stödföreningen