LILLA MARTINSKOLAN F-9

Fristående grundskola för elever i behov av särskilt stöd

Lilla Martinskolan är Martinskolans fristående grundskola för elever med behov av särskilt stöd. Martinskolan har sedan starten 1976 haft en integrerad undervisning för elever med särskilda behov. Från höstterminen 2018 utgör denna verksamhet en egen skolenhet inom stiftelsen. Verksamheten vid Lilla Martinskolans sker i egna lokaler men är integrerad med skolans lokaler och övriga verksamheter. Eleverna i Lilla Martinskolan deltar i projekt, fester, framföranden, lunch och temadagar som är gemensamma för hela skolan.

Undervisningen vid Lilla Martinskolan är individ- och nivåanpassad för respektive elev. Undervisningen sker i små och noggrant sammansatta elevgrupper med hög lärartäthet. Lärarna vid enheten har flera olika specialkompetenser för att kunna möta och stimulera elevernas lärande och utveckling med hög individuell anpassning.

Målgrupp, ansökan och antagningsrutiner

Lilla Martinskolan riktar sig till elever med dokumenterad diagnos, som t.ex. ADHD, ADD, lindrigare form inom autismspektrum (Det ska finnas ett Wisc-test gjort, inte äldre än 2 år) och även för elever som för sin utveckling och kunskapsinhämtning är i behov av en skolgång i mindre grupp som undervisas utifrån grundskolans läroplan.
Ansökan och antagning till Lilla Martinskolan sker genom en separat ansökan där de sökande utgör en egen kö. Gången för att få en plats vid Lilla Martinskolan följer en särskild antagningsrutin.

Antagningsrutinens steg:
1) Möte med vårdnadshavare, där man berättar om sitt barn
2) Skolan besöker elevens nuvarande skola och observerar eleven i dess nuvarande skolmiljö
3) Eleven besöker Lilla Martinskolan, för att se att eleven kan fungera och få en bra skolsituation i gruppen
4) Beslut om placering, vilket tas med hänsyn till särskilda förtursregler (tidigare waldorfskola eller förskola)

För att komma direkt till Särskild ansökningskö, klicka på knappen nedan.

X