Waldorfförskolan Solglimten, Högerudsbacken 51

Verksamhetens grundidé är att bedriva Waldorfpedagogik. Som är sprungen ur R. Steiners grundtankar om det lilla barnets möjlighet till eget lärande under frilek och socialutveckling. Med hjälp av LpFö98 (2016) reviderade upplagan lpfo98-rev-2016 och ”En väg till frihet”, samt andra styrdokument, når vi läroplanens mål för barns lärande och utveckling.  Här finns plats för totalt 35 barn och 7 pedagoger.  Barnen kan börja hos oss, från 1år och vara kvar tills det de fyller sju år. Därefter börjar de flesta av barnen på Martinskolan som är en Waldorfskola F-9.

 

img_1741   img_1738   img_1740

 

 
Verksamheten på Waldorfförskolan Solglimten, vad gör vi?img_2550
Leken har stort utrymme i förskolan, under den fria leken gör barnet erfarenheter som är av stor betydelse för barnets framtida möjligheter att kunna växa och lära, både för stunden och senare i livet. Leken stimulerar  till barnets utveckling och lärande. Naturens rytm och växlingar under året har en stor plats i förskolan

Årstidsfester

Årstidsfesterna förbereds och firas tillsammans och bildar därmed en helhet om verksamhetsåret.
img_1768

                               Mikaeli /Skördefest

img_0856liten-krona

Under hösten tar vi vara på det som mognar under sommarens soliga dagar. Vi torkar äpplen, maler säd, kokar sylt, och smakar på olika frukter och grönsaker. I slutet på september firar vi Mikaeli, en skördefest, för att med kraft och mod möta den mörka årstiden.
 

 

 

Lyktfest

img_2551
Vi gör lyktor på förskolan i regnbågens alla färger, där stjärnor och månar gnistrar och glimmar.  Barnen som i mörkret bär på sina lyktor sjunger för sina föräldrar mfl. ”Vi går med våra lantärtor och våra lantärtor med oss, där uppe vandrar små stjärnor, här nere går våra bloss”.
 
img_1761

Advent

Adventsträdgården är inledningen till julens högtid, förväntansfullt samlas barnen i vintermörkret, en och en vandrar de i en spiral av granris, och tänder där i dess mitt sitt eget adventsljus. Tillsammans med kamraternas ljus sprids en varm och högtidlig stämning, som bär in i julens stora förväntan.
 

img_2138

Marknadsfest

I slutet på februari blir det åter fest, förskolan förvandlas till en marknadplats, där barnen och vuxna klä ut sig och går på Marknad där de kan få bl.a äta popcorn, rida häst, åka båt och karusell. Dagen avslutas med gemensam sång och danslek.
När vintermörkret börjar släppa sitt grepp om oss firar vi vårens första högtid.

Påsken

img_1954Vi hälsar Höna-Pöna varmt välkommen och hon får sitt rede där de små kycklingarna så småningom en efter en kläcks och får sin plats runt höns mor. Barnen gör också små bon där haren förhoppningsvis lägger några av sina ägg, symbolen och fröet till ett nytt liv.

img_0219

Sommarfest

Dagarna blir längre, solen ger värme och livet blir ljust och lätt. Barnen får spring i bena och kvittrar i kapp med fåglarna. Sommaren kommer åter och det firar vi med en sommarfest i början på juni.

Sexåringen

På Solglimten går sexåringarna kvar tills de börjar skolan. Att få vara äldst som 6-åring i barngruppen innebär att vara en god förebild för de yngre barnen. l12Det ger 6-åringen självförtroende, vilket leder till självständighet. De får sy, väva, tova img_0205och forma i bivax. 6-åringen får börja spela klangspel och flöjt. De får också planera och genomföra en uppgifter. Att framföra, planera och genomföra ett dockspel för de yngre barnen, ger dem glädje och självtillit. De har också olika ansvars områden ex. att duka matbordet då det ingår att räkna och se vilka som är här.

Rytmen

Varje veckodag har sitt rytmiskt återkommande innehåll som målning, eurytmi, modellering med bivax, bakning. En dag i veckan går vi på utflykt.
En dagsrytm ger trygghet och möjlighet till både aktivitet och vila. Barnet vet vad som skall ske och kan i lugn och ro hänge sig åt det som sker i stunden.

img_1051

Leken

Genom leken erövrar barnet världen. Den fria leken, som inte är styrd av vuxna, har stort utrymme och uppmuntras bland annat genom lekmaterial som lätt kan förändras. Leksakerna är enkla och tillverkade av naturmaterial. Under lekens gång befinner sig barnet i en skapande process där fantasin får fritt utrymme.

img_2607    

En av waldorfförskollärarens viktigaste uppgifter är att gestalta barnets omgivning, både mänskligt och materiellt, på ett sådant sätt att barnen får impulser till fri lek. I leken har barnet de allra bästa möjligheterna att utveckla grundläggande egenskaper och kunskaper som är nödvändiga för att stärka barnets identitet och utveckla social förmåga. img_2084Leken är en aktivitet där barnets inre dominerar över yttervärlden. Det som barnet upplever och erfar i omgivningen, prövas och övas i leken och blir på så sätt till kunskap för barnet. Exempel på färdigheter som barnen övar i leken och som stärker barnets självkänsla och identitetsutveckling är: motorik, kroppsuppfattning, socialt samspel, språklig förmåga, kreativt tänkande, uppfinnings- och idérikedom.

img_0179

Årstidsbord höst, vinter, vår och sommar

l19img_1458l9

Årstidsbordet

är som en levande tavla där naturens växling speglas och ger barnen glädje och förundran inför årstidernas växlingar.
I denna ålder (1-7 år) lär sig barnen bäst genom efterhärmning och detta är en oersättlig inspirationskälla till lek, och det utvecklar hela människan; tanken, känslan och viljan.
På Solglimten strävar vi efter att ge barnen många tillfällen att härma riktiga arbeten. Vi märker att detta stärker barnens självkänsla och utvecklar deras olika färdigheter. Barnen leker mycket och i denna lustfyllda aktivitet erövrar de egenskaper inom socialt samspel, skapande, utforskande, iakttagande och språket.

Förebild – Efterhärmning

De vuxna i förskolan, liksom alla vuxna, har en viktig roll som förebilder eftersom efterhärmningen är utpräglad i förskoleåldern. I förskolan utför pedagogen praktiska och konkreta göromål som är nödvändiga för det dagliga livet. Detta är en viktig inspirationskälla till barnens lek. Exempel på vardagssysslor är matlagning, olika slag av handarbete, vård av materiel och lokal, trädgårdsarbete etc. Några av barnen kanske hjälper till med sysslorna, andra tar in dem i sina lekar.

Maten

img_1759En välsmakande lunch tillagas varje dag av biodynamiskt odlade grönsaker. På barnträdgården serveras enbart vegetarisk mat. Vi använder oss endast av biodynamiska och ekologiska råvaror. img_1764Matsedeln planeras utifrån årstidernas tillgång på grönsaker och frukter och serveras tillsammans med olika sädesslag. Lunchen ger kraft och är inspirerande för sinnena.
 

 

Medarbetarnas arbete förutom barntid

Består av att planera verksamheten och aktiviteterna tillsammans med barnen och övriga kollegor samt att förkovra sig så att utveckling sker. Bäst sker dessa planerings möten på torsdagseftermiddagarna, som har ett rullande schema med bestämda i innehåll. Det är husmöte, systematiskt kvalitetsarbete, och kollegieträffar var tredje torsdag. På kollegieträffarna ses s7300474Martingårdarnas samtliga kollegor för att t.ex studera waldorfpedagogik och antroposofi, samt ta del av aktuell forskning, eller delge varandra olika läroprocesser som givits insikt i genom “beprövad erfarenhet”.  Martingårdens samtliga förskolor Solbacka, Solglimten och Solrosen, håller stängt fyra gånger/ läsår (aug, nov, jan och maj) för att alla medarbetare skall ha chans att t.ex få fortbildning i brandövning, HLR, och andra viktiga fortbildnings teman. Allt för att säkerställa förskolornas medarbetare och deras kompetens.

 

 

Här finns några av förskolans styrdokument

lpfo98-rev-2016

Martingården informerar 16-17 2017-01-15

Verksamhetsplan_tillika SKA_ SOLGLIMTEN_16-11-21

likabehandlingsplan-16-17-solglimten-updat-20161016

Ansvarig för sidan: Mari Flanby, förskolechef