Kontakta Fritidshemmen

fritids@martinskolan.se

Almen
Piprensarvägen 32, 123 57 Farsta
Telefon 08-604 92 37

Björken
Tobaksvägen 57, 123 57 Farsta
Telefon 08-604 01 40 eller 072- 531 59 11

Granen
Piprensarvägen 1,  123 57 Farsta
Telefon  08-605 88 11  eller  072-531 58 20

Lilla Vårbacka
Piprensarvägen 32, 123 57 Farsta  (6:årsverksamhet)
Telefon 08-94 43 28  eller 072-531 58 10

Mårbacka
Kontoristvägen 9A, 123 57 Farsta
Telefon 08-604 88 59 eller 072-531 59 30

Stora Mårbacka
Munstycksvägen 18, 123 57 Farsta  (morgon/kvälls-omsorg)
Telefon  073-081 89 35

 

Ansvarig för sidan: Lena Olds, rektor
Sidan är under omarbetning