WOW (Waldorf One World)

Verksamhetsberättelse

WOW – Waldorf One World är ett globalt nätverk världen över.
Varje år på hösten så sätts flera hundra projekt igång världen över för att
hjälpa barn och waldorfskolor som är i akut behov av hjälp. Detta kan vara
barnhem, förskolor, skolor och andra waldorfska initiativ. Barnen som detta
berör bor ofta i utvecklingsländer och är i ett stort behov av stöd för att
få en fungerande vardag.

Även detta år valde Martinskolan att skänka till Goderich Waldorf School i
Sierra Leone. Vi har sedan 2012 samlat ihop pengar till denna skola,
vilket har motsvarat lunch varje dag i ett år för de elever som går där.
Goderich Waldorf School ligger i ett av de områden som förra året drabbades
hårt av virusinfektionen Ebola. Skolan liksom de andra i området stängdes
i september 2014 på uppmaning av regeringen och tanken var att de skulle
få öppna igen i december. Detta blev inte fallet. Goderich Waldorf School
öppnade först i april i år.

Vi vet inte hur många barn eller vuxna som blev drabbade av Ebola på skolan,
men med tanke på den svåra och prekära situation som hela landet fortfarande
befinner sig i, och de eftersläpningar det blir när ett land går igenom en
humanitär kris, så valde vi att även detta år fortsätta samla pengar till
samma ändamål.

På Martinskolan har projektet sett lite olika ut för olika år. I år så har klass
6-9 gjort blandade aktiviteter, bland annat har klass 9 samlat enligt tradition
ihop pengar genom att stå på stan och skramla med bössor. Klass 8 hade en dag
av dagsverke och klass 6 lät pengarna från lyktfesten skänkas till WOW-projektet.
Vidare har klass 1-5 haft en egen loppis en eftermiddag.

Än så länge vet vi inte hur mycket pengar vi hittills fått ihop då sista dagen
för projektet var nu i helgen. Förhoppningsvis kan vi redovisa siffror relativt
snart och se till att de skickas iväg till Waldorfskolan i Sierra Leone där
varje krona gör skillnad.

Vid pennan
Lina Nilsson

Martinskolan
Munstycksvägen 18
12357 Farsta