Avslutade projekt

Rädda Waldorflärarskolan
Stoppa nedläggningen av Waldorflärarhögskolan

Det statliga stödet till Waldorflärarhögskolan har upphört och waldorflärarutbildningen hotas därför av nedläggning. Om utbildningen av nya waldorflärare inte längre kan fortsätta utgör det ett stort hot mot waldorfpedagogiken i Sverige.
Läs mer: Rädda Waldorflärarskolan

Förslag på WLH-brev till regeringen

Förlag till brevformuleringar med anledning av WLH:s förestående avveckling

Här följer några förslag på texter till politiker mfl. Lägg gärna till något mer personligt så att inte mottagarna får många identiska brev.

Sist finns en lista på mailadresser. Hitta gärna också lokala politiker och journalister. Det är vikigt att inte bara skriva till Jan Björklund. Han måste se att det är många andra som kontaktas. Det måste bli tydligt att det är många som kommer att kräva att regeringen står till svars för de beslut de fattar i dessa frågor.

Du kan också använda verktyget på http://stod-wlh.arvas.se/

Läs mer: Förslag på WLH-brev till regeringen

WLH styrelsemöte 28/9 2012

Här kommer information efter WLH:s styrelsemöte 28/9 2012
 

Den senaste tiden har varit intensiv och präglats av de stora ansträngningar som har gjorts från många håll för att säkra ekonomin för WLH.

Den totala kostnaden för verksamheten är 10,5 miljoner kr/år. Ni har tillsammans med Stiftelsen Pestalozzi lyckats samla ihop 6,5 miljoner kr/år under de tre år som avtalet gäller. Det innebär att det saknas 4 miljoner kr/ år.
Läs mer: WLH styrelsemöte 28/9 2012
Underkategorier

WLH

Artiklar kring stöd av Waldorflärarhögskolan (WLH

Ansvarig för sidan: Leif Tjärnstig