Mona-Cajsa Larssons Fond för barnens bästa

I samband med uppvaktningen av Mona-Cajsa Larsson på hennes 90-års dag den 27e februari 2015, önskade sig Mona-Cajsa en stödfond för barnens bästa. Mona-Cajsa vill att fonden ska förvaltas av Martinskolan i Stockholm tills vidare. Mona-Cajsa var en drivande kraft för att starta och driva Martinskolan och flera andra Waldorfskolor och Waldorfförskolor.

Ändamål

Fonden vill stödja waldorfförskolor med utbildning, fortbildning och forskning och sådant som inte kan stödjas av det allmänna.

Fonden kommer senare även att distribuera Mona-Cajsas böcker och instruktioner för ringlekar.

Bidrag till fonden

Gåvor sätts in på Stiftelsen Martinskolans plusgiro 41953-1 eller per Swish: 123 181 45 16. Märk ”Mona-Casjas fond för barnens bästa” och avsändare.

 

Häfte med sånger och danslekar

Häftet kostar 50 kr. Maila fredrik.arvas@martinskolan.se för mer information om hur man kan köpa häftet.

Kriterier för stöd

Vid bedöming av ansökningar ska hänsyn tagas till:
– avstånd mellan bostad och utbildningsorten
– forskningsansats vid studierna
– den sökandes ekonomi

Ansökningar

Skriftliga ansökningar mailas till styrelsen@martinskolan.se
Märk med ”Ansökan Mona-Casjas fond för barnens bästa”.
Senast sista maj och senast sista november.
Beslut sker under juni respektive december.
Besked och utbetalning sker senast följande augusti respektive januari.

Utbetalning

Fondens årliga avkastning ska delas ut till de som söker och beviljas stöd.
Fondens kapital ska inte användas för utdelning

Förvaltning av kapital

Kapitalet i fonden var:

2015-03-02 Gåva 4 000 kr
2015-03-02 Gåva 5 500 kr
2015-03-03 Gåva 10 500 kr
2015-03-09 Gåva 13 200 kr
2015-03-09 Gåva 13 200 kr
2015-03-20 Gåva 14 200 kr
2015-05-29 Gåva 14 800 kr
2015-06-26 Gåva 14 900 kr
2015-07-10 Gåva 15 000 kr
2015-07-27 Ränta
2016-07-01 Ränta

Fondens kapital förvaltas endast med god säkerhet och rimlig avkastning.
Mål för avkastningen bör vara Riksbankens referensränta +2-3%
Fondens kapital bokförs tills vidare på ett eget balanskonto i Martinskolan för att hålla förvaltningskostnaden till noll.

Styrgrupp

MonaCajsa Larsson, grundare
Fredrik Arvas, 070-814 55 95, ansvarig för fonden, styrelseledamot med ansvar för ekonomi i Martinskolans stiftelseråd
Caroline Patjas, sakkunnig i waldorfförskolepedagogik