Waldorfförskolan Solrosen, Hauptvägen 78

Välkommen till oss!

Här finns plats för totalt 22 barn och 5 medarbetare.
Barnen kan börja hos oss, från 1år och vara kvar tills det de fyller sju år. Därefter börjar de flesta av barnen på Martinskolan som är en Waldorfskola F-9.

l15
Verksamheten på Waldorfförskolan Solrosen, vad gör vi?img_2550
Leken har stort utrymme i förskolan, under den fria leken gör barnet erfarenheter som är av stor betydelse för barnets framtida möjligheter att kunna växa och lära, både för stunden och senare i livet. Leken stimulerar till barnets utveckling och lärande. Naturens rytm och växlingar under året har en stor plats i förskolan.

Maten

img_1759En välsmakande lunch tillagas varje dag av biodynamiskt odlade grönsaker. På förskolan serveras enbart vegetarisk mat. Vi använder oss endast av biodynamiska och ekologiska råvaror. img_1764Matsedeln planeras utifrån årstidernas tillgång på grönsaker och frukter och serveras tillsammans med olika sädesslag. Lunchen ger kraft och är inspirerande för sinnena.

Medarbetarnas arbete förutom barntid

Består av att planera verksamheten och aktiviteterna tillsammans med barnen och övriga kollegor samt att förkovra sig så att utveckling sker. Bäst sker dessa planerings möten på torsdagseftermiddagarna, som har ett rullande schema med bestämda i innehåll. Det är husmöte, systematiskt kvalitetsarbete, och kollegieträffar var tredje torsdag. På kollegieträffarna ses s7300474Martingårdarnas samtliga kollegor för att t.ex studera waldorfpedagogik och antroposofi, samt ta del av aktuell forskning, eller delge varandra olika läroprocesser som givits insikt i genom “beprövad erfarenhet”.

Martingårdens samtliga förskolor Solbacka, Solglimten och Solrosen, håller stängt fyra gånger/ läsår (aug, nov, jan och maj) för att alla medarbetare skall ha chans att t.ex få fortbildning i brandövning, HLR, och andra viktiga fortbildnings teman. Allt för att säkerställa förskolornas medarbetare och deras kompetens.

 

Här finns några av förskolans styrdokument

Läroplan för förskolan-lpfo98-rev-2016

Martingården informerar 16-17 2017-01-15

Plan-för-systematiskt-kvalitetsarbete-vis- Solrosen-2016-17.pdf

Likabehandlingsplan2017-18 Solrosen

Ansvarig för sidan: Mari Flanby, förskolechef