02.1 Skolans hemsida

Skolans hemsida har fått en ny layout. Informationen på den uppdateras kontinuerligt under våren 2015.
HAR FRITIDSHEMMEN FÅTT TILLGÅNG TILL DATORER?

Åtgärd Ansvarig Kontroll
15.2.1 För samtliga arbetslag ska under VT anordnas ytterligare utbildningstillfällen i Schoolsoftanvändning Rektor juni-15
15.2.2 Arbeta med Schoolsoft med fokus på bedömning och betygsättning.
.
Rektor juni-15
15.2.3 Fritidshemmen ska få tillgång till schoolsoft Rektor juni-15