Skolänglarna

Martinskolans skolänglar (kamratstödjare)

• Det väljs två skolänglar från varje klass i årskurs 5-9.
• Skolänglarna träffas fyra gånger per termin samt vid utbildning och gemensamma projekt med klasserna.
• Skolänglarna har kontinuerlig kontakt med de vuxna i Antimobbningsgruppen.
• Skolänglarna och Antimobbningsgruppen har ett fack i kanslikorridoren där information kan lämnas.

 

En skolängel ska:

· Uppmärksamma händelser på skolgården och inne på skolan.

· Våga vara en bra kompis. Hälsa och prata med den som är utanför.

· Lyssna på den som är ensam eller ledsen.

· Kunna hålla tyst om sådant som man får höra i förtroende.

· Informera någon vuxen och antimobbningsgruppen om de ser att någon far illa.

· Visa att skolänglarna finns, informera klasserna om vilka de är och vad deras uppdrag är.

· Hjälpa till att förebygga mobbning genom att aktivt delta i projekt som handlar om hur man behandlar varandra väl.

· Delta kontinuerligt på Skolänglarnas möten, utbildningar.

Glöm inte:

Alla har ett ansvar – även de som inte är skolänglar!

Vill du komma i kontakt med skolänglarna eller antimobbningsgruppen? Du kan då maila dem på
antimobbningsgruppen@martinskolan.se