Elevhälsa och Elevmiljö

Elevhälsan

Elevhälsans uppgift är att arbeta hälsofrämjande och skapa goda förutsättningar för hälsa, utveckling och lärande hos alla elever. Elevhälsan på Martinskolan omfattar skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog, studievägledare (SYV) och verksamhetsansvariga.
Rektor har det övergripande ansvaret för skolans elevhälsoarbete.

Skolsköterska
Anna Blomgren

Öppettider för elever är i mån av tid kl 10.00-12.00 måndag till fredag.
Telefon: 072-450 88 88
E-post:skolhalsovarden@martinskolan.se

Skolläkare
Susanne Wärnhjelm
Skolläkarmottagning 1 gång/månad. Bokning sker via skolsköterskan.

Kurator
Joakim Dahlberg
Kurator arbetar tre dagar i veckan.
Telefon: 08-604 45 25
E-post: kurator@martinskolan.se

Specialpedagog
Lea Björklund

Specialpedagogen arbetar tre dagar i veckan.
Telefon: 08-604 45 25

Skolpsykolog
Peter Collsiöö

Skolans psykolog arbetar en dag per vecka och kan nås via 08-604 45 25.

 

Elevmiljön

Antimobbnings-gruppen

Målet för Martinskolans antimobbningsarbete är
att förebygga, kartlägga och behandla kränkningar, trakasserier och mobbning.

Antimobbningsgruppen arbetar enligt skolans likabehandlingsplan.
Läs mer: Antimobbnings-gruppen

Blankett: Anmälan till Antimobbningsgruppen
Samma blankett i wordformat: Anmälan till AntiMobbningsGruppen

Handlingsplan vid Mobbning

Utdrag ur handlingsplan vid mobbning i Martinskolan:

Så fort som någon får höra talas om trakasserier, kränkningar eller en misstänkt mobbning, skall hon/han agera omedelbart och ta kontakt med någon vuxen och/eller ANTIMOBBNINGSGRUPPEN.


Antimobbningsgruppen har också en facebooksida

Elevrådet

Elevrådet utses av eleverna i klass 6-9. De träffas varannan vecka eller vid behov. Det är två elever från varje klass som deltar. Skolan har också en representant med på mötena. Elevrådet träffar även deltagare från andra elevråd från andra Waldorfskolor i Sverige ca. 2 gånger/läsår.


Plan mot kränkande behandling och diskriminering (Likabehandlingsplan)
är under redigering för tillfället. En uppdatering kommer inom kort.

 

Ansvarig för sidan: Anna Blomgren