Verksamheten

Undervisning i särskild undervisningsgrupp och särskola

En skola för dig som behöver undervisning i liten grupp, men som också vill ingå i en
större skolas aktiviteter. I Martinskolans särskilda undervisningsgrupp finns unika
möjligheter att skräddarsy undervisningens upplägg och utformning efter varje elevs
förutsättningar och behov.

Martinskolans verksamhet omfattar:

  • Waldorfförskolor
  • Integrerad sexårsverksamhet
  • Waldorfgrundskola
  • Waldorfgrundsärskola
  • Integrerad fritidsverksamhet (särskolan upp till
    12 år)
  • LSS-fritidsverksamhet (12 år och uppåt)Vem kan söka till Martinskolans särskilda
undervisningsgrupp och särskola?

• Elever som är mottagna i särskolan.
• Elever som av olika anledningar behöver undervisning i en liten grupp.

Hur arbetar vi?

Undervisningen vid särskolan och de särskilda undervisningsgruppen organiseras årskursvis i
klasser så långt det är möjligt. Strävan är att skapa en social gemenskap och mångsidighet så
långt det är möjligt och samtidigt ge ett individuellt upplägg för varje elev. Eleverna har även
möjlighet att vara integrerade i ett större sammanhang under raster, i matsalen och vid firande
av gemensamma högtider.

Klasstorlekarna varierar men består av max tio elever. Vid intagning av elever, tas stor hänsyn
till förutsättningarna att bilda bra sammansatta grupper. I kärnämnena undervisas i mindre
kunskapsnivåanpassade grupper, dessa kan vara årskursöverskridande.

Ett antal specialresurser som specialpedagoger, terapeuter, psykolog, kurator och skolläkare
finns i verksamheten. En bredd av lärarkompetens som kan ge eleverna kunskaper och extra
stimulans i lärandet genom t.ex. konst, hantverk, musik, drama mm. bidrar till att ge varje
elev en varierad och mångsidig utbildning anpassad till elevens behov och förmåga.

Undervisningen bygger på waldorfskolans upplägg med blockundervisning och integrering av
intellektuell, konstnärlig och praktisk undervisning samt bearbetnings- och
redovisningsformer. Med detta upplägg, anpassat efter elevens individuella förutsättningar,
ges möjligheter att utvecklas och lära på ett stimulerade och mångsidigt sätt.

Genom individuella utvecklingsplaner som utarbetas av lärare, elevhälsoteam och föräldrar
ställer vi upp kortsiktiga och långsiktiga mål, som vi gemensamt utvärderar. Varje elev
besöker vår skolläkare en gång om året. Pedagoger, elevvård, läkare, skolsköterska och
terapeuter utarbetar en medicinsk-terapeutisk-pedagogisk plan.

Ansvarig för sidan: Ursula Hillgren
Sidan är under omarbetning