Särskolan

En skola för dig som behöver undervisning i liten grupp, men som också vill ingå i en gemenskap av stora klasser och delta i gemensamma aktiviteter. På Martinskolan kan läroplanen anpassas efter dina unika förutsättningar.

Martinskolans verksamheten omfattar:

  • Waldorfförskolor
  • Integrerad sexårsverksamhet
  • Waldorfgrundskola
  • Waldorfgrundsärskola
  • Integrerad fritidsverksamhet (särskolan upp till 12 år)
  • LSS-fritidsverksamhet (12 år och uppåt)

Sammanlagt är över 300 barn och ungdomar inskrivna på Martinskolan. Skolan ligger på gränsen till ett vackert naturområde mellan Hökarängen och Farsta.

Genom att placera ditt barn i en av våra förskolor eller i vår sexårsverksamhet kan vi skapa ett bra samarbete och tidiga terapeutiska insatser.

Vem kan söka till vår särskoleverksamhet?
Elever som är mottagna i särskolan.
Elever som av någon anledning behöver undervisning i en liten grupp.

Hur arbetar vi?
Vi anpassar vår verksamhet efter de barn och ungdomar vi möter i dagens samhälle.
Vår kursplan ger riktning angående aktivitet och vila, inlärning och utandning. I årskurserna finns genomgående ett tema ur vår kulturutveckling.

Ämnesundervisningen sker i blockform varigenom en fördjupning är möjlig. Eleverna gör egna arbetshäften och förbinder sig på så sätt mera med ämnet. Undervisningen skall på ett konstnärligt sätt bli upplevbar för eleven: att skapa bilder, spela ut situationer, musicera t.ex.

Genom individuella utvecklingsplaner som utarbetas av lärare och föräldrar ställer vi upp kortsiktiga och långsiktiga mål, som vi gemensamt utvärderar.

Varje elev besöker vår skolläkare en gång om året . Pedagoger, elevvård, läkare, skolsköterska och terapeuter utarbetar en medicinsk-terapeutisk-pedagogisk plan.

Vad är waldorf?
Waldorf tillkom redan 1919 genom Rudolf Steiner. Kursplanen utgår ifrån barnets och ungdomens kroppsliga, själsliga och andliga utveckling. Den ger eleverna en möjlighet att känna trygghet genom att de känner sig förstådda och den ger läraren åldersadekvata uppslag för elevernas utveckling. Samtidigt formar den en enhet i ett tolvårigt perspektiv. Klassläraren följer om möjligt gruppen i 8 år.

Steiner har utvecklat en pedagogik för funktionshindrade, ”läkepedagogik”, men även biodynamiskt jordbruk, antroposofisk läkekonst, givit riktlinjer för arkitektur osv. Alla initiativ uppstod efter frågor utifrån samhället. Initiativen skulle utvecklas som tidsenliga service-organ i ett samhälle i utveckling mot mänskligare former och en hållbar miljö.

Skolhälsovård och terapi
Martinskolan har ett antal medicinska och konstnärliga terapeuter anställda. Terapeuterna tar emot elever på remiss av läkare (särskolan) eller elevvårdsgruppens inrådan (skolan). Terapierna är för närvarande läkeeurytmi, rytmisk reflexintegrering och målningsterapi.

Ansvarig för sidan: Ursula Hillgren
Sidan är under omarbetning