Skolans styrelse – Stiftelserådet

Stiftelsen Martinskolan är huvudman för:
• Martingårdens förskolor
• Grundskolan F – 9
• Särskolan
• Fritidshemmen

Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet – inkluderande förskola – efter de riktlinjer som Rudolf Steiner angav för waldorfpedagogiken.
Stiftelsen vill även eftersträva att de elever, som av olika anledningar har svårighet att följa den vanliga undervisningen, kan beredas särskild hjälp. För dessa elevers behov bör lärare med goda insikter i Rudolf Steiners läkepedagogik tillhöra kollegiet.
En förutsättning för elevs upptagande i skolan skall vara att föräldrarna önskar waldorfpedagogik.

Stiftelsens styrelse utses av medarbetare och föräldrar.

Kontakt med styrelsen får du enklast genom mail till: styrelsen@martinskolan.se.

Aktuell styrelse läsåret 2016-2017


Leif Tjärnstig
Ordförande
Ordinarie 2013-2019
leif.tjarnstig@martinskolan.se

Andrew Hickman
Ordinarie 2015-2017
andrew.hickman@martinskolan.se

Evalotta
Sandberg-Stoyanova,
sekreterare
Ordinarie 2015-2017
evalotta.sandberg-stoyanova@
martinskolan.se

Monika Tejmyr
Suppleant 2015-2017
monika.tejmyr@martinskolan.se

Åsa Faringer
Ordinarie 2015-2019
asa.faringer@martinskolan.se

Bild saknas


Liv Blomberg
Suppleant 2015-2017
liv.blomberg@martinskolan.se

Aktuell valberedning

Anders Ränk Sammankallande föräldrasidan
Olof Andersson Sammankallande medarbetarsidan


Ansvarig för sidan: Leif Tjärnstig