Skolans styrelse – Stiftelserådet

Stiftelsen Martinskolan inbegriper:
• Martingårdens förskolor
• Sexårsverksamheten
• Klasserna 1 – 9
• Läkepedagogiska verksamheten
• Fritidshemmen

Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet – inkluderande förskola – efter de riktlinjer som Rudolf Steiner angav för waldorfpedagogiken.
Stiftelsen vill även eftersträva att de elever, som av olika anledningar har svårighet att följa den vanliga undervisningen, kan beredas särskild hjälp. För dessa elevers behov bör lärare med goda insikter i Rudolf Steiners läkepedagogik tillhöra kollegiet.
En förutsättning för elevs upptagande i skolan skall vara att föräldrarna önskar waldorfpedagogik.

Stiftelsens styrelse består av lika många förtroendevalda medarbetare som föräldrar. Mandattiden är tre år. Styrelsen träffas normalt ca 8 gånger per år eller vid behov och har ett arbetsutskott som träffas en gång per månad och arbetar med löpande frågor.

Kontakt med styrelsen får du enklast genom mail till: styrelsen@martinskolan.se.

Aktuell styrelse läsåret 2016-2017


Leif Tjärnstig
Ordförande
Ordinarie 2013-2019
leif.tjarnstig@martinskolan.se

Andrew Hickman
Ordinarie 2015-2017
andrew.hickman@martinskolan.se

Evalotta
Sandberg-Stoyanova,
sekreterare
Ordinarie 2015-2017
evalotta.sandberg-stoyanova@
martinskolan.se

Monika Tejmyr
Suppleant 2015-2017
monika.tejmyr@martinskolan.se

Åsa Faringer
Ordinarie 2015-2019
asa.faringer@martinskolan.se
 

 
Bild saknas


Liv Blomberg
Suppleant 2015-2017
liv.blomberg@martinskolan.se

Aktuell valberedning

Anders Ränk Sammankallande föräldrasidan
Olof Andersson Sammankallande medarbetarsidan

Martinskolans stadgar sedan 2011-09-14

Ansvarig för sidan: Leif Tjärnstig