Skolans styrelse – Stiftelserådet

Stiftelsen Martinskolan är huvudman för:
• Martingårdens förskolor
• Grundskolan F – 9
• Särskolan
• Fritidshemmen

Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet – inkluderande förskola – efter de riktlinjer som Rudolf Steiner angav för waldorfpedagogiken.
Stiftelsen vill även eftersträva att de elever, som av olika anledningar har svårighet att följa den vanliga undervisningen, kan beredas särskild hjälp. För dessa elevers behov bör lärare med goda insikter i Rudolf Steiners läkepedagogik tillhöra kollegiet.
En förutsättning för elevs upptagande i skolan skall vara att föräldrarna önskar waldorfpedagogik.

Stiftelsens styrelse utses av medarbetare och föräldrar.

Aktuell styrelse läsåret 2018-2019

Leif Tjärnstig
Ordförande
leif.tjarnstig@martinskolan.se
 

Evalotta
Sandberg-Stoyanova,
sekreterare
evalotta.sandberg-stoyanova@
martinskolan.se
Åsa Faringer
asa.faringer@martinskolan.se
Monika Tejmyr
monika.tejmyr@martinskolan.se

Timjan Neander
timjan.neader@martinskolan.se

Lars Molin
lars.molin@martinskolan.se
Carolina Barrientos-Afzelius
carolina.afzelius@martinskolan.se
 

Aktuell valberedning

Anders RänkSammankallande föräldrasidan 
   
   
Gabriella Muñoz ErikssonSammankallande medarbetarsidan 
   
   
   


Ansvarig för sidan: Leif Tjärnstig