IT Policy

Datorer, läsplattor och smarta telefoner är verktyg för delar av skolarbetet. Martinskolan som helhet strävar efter att hålla en IT-miljö som är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det gör vi genom aktsamhet och samarbete kring användandet av IT-utrustningen.

Genom att använda din egen eller skolans IT-utrustning i skolan, accepterar du denna policy. Läs igenom den noggrant.

  • Skolans datorer ska i första hand användas för skolarbete. Det innebär att den som ska göra ett skolarbete alltid har företräde till en dator.
  • Varje medarbetare och varje elev från årskurs 7 (nedan kallade användare) får ett personligt konto för att kunna använda skolans datorer och nätverk.
  • Varje användare ansvarar för sitt konto och för att följa Martinskolans IT-­policy.
  • Behörighet och lösenord får endast användas av innehavaren.
  • Skolans IT-medarbetare administrerar och kontrollerar skolans IT-utrustning. Det innebär att det bara är IT-medarbetare som får installera programvara. De gör även backup, scannar för skadlig kod (bl.a dator virus) och har rätt att ta bort filer som inte hör till skolarbetet. IT-ansvariga kan komma att blockera webbplatser som riskerar att bryta mot IT-policyn.Martinskolans verksamhet bygger på demokratiska värderingar, baserade på respekt och hänsyn och finns dokumenterade i skolans trivselregler. Självklart gäller samhällets lagar och regler även i skolan.

I skolan är det inte tillåtet att titta på, ladda ner, spela, skapa, dela eller sprida

  • rasism, pornografi, våld, nedsättande, kränkande eller förtalande innehåll
  • spel, program, musik, bilder, text eller annat upphovsrättsligt skyddat material, förutom de som skolan har licens för
  • göra intrång i andra datorsystem eller på annat sätt bryta mot existerande lagar.Den som bryter mot fastställda regler kommer omedelbart att fråntas möjligheten att nyttja egen eller skolans utrustning. Målsman eller ansvarig chef meddelas.

 

Denna IT-policy är beslutad av Stiftelserådet den 18 mars 2015.

Ansvarig för sidan: Leif Tjärnstig