Klagomålshantering

Vi ser klagomål som ett tillfälle till förbättring av vår verksamhet och ser därför:
Klagomålshanteringen som ett sätt att:

 • stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande
 • utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
 • enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
 • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att vi tar synpunkter på allvar

Om Du som förälder har klagomål på någon av Martingårdens förskolor används nedanstående arbetsgång

Steg 1
Vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen inte är nöjd, ta då kontakt med husansvarig eller därefter förskolechef. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2

 • Blankett finns för klagomålshantering vid Martinskolan utanför kansliet samt på vår hemsida (Grunskolan-> Klagomålshantering)
 • Rektor tar emot ditt klagomål
 • Därefter kontaktas berörd personal för att få dess syn på sakfrågan
 • Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar

Steg 3

 • Samma blankett kan användas vid klagomål på förskolechef och sänds då till huvudmannen, Martinskolans Styrelse, Munstycksvägen 18, 123 53 Farsta eller maila till sr@martinskolan.se
 • Därefter kontaktas rektor som får ge sin syn på sakfrågan
 • Åter koppling från huvudmannen sker och ev. samlas parterna till samtal

 

Formulär för anmälan till klagomålshanteringen

TEST!
Vi ser klagomål som ett tillfälle till förbättring av vår verksamhet och ser därför:
klagomålshanteringen som ett sätt att:
• stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande
• utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
• enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
• öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att vi tar synpunkter på allvar

Om Du som förälder har klagomål på någon av Martinskolans verksamheter används nedanstående arbetsgång

• Synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas i fösta hand upp direkt med den det berör. Om du efter kontakt med personalen inte är nöjd, ta då kontakt med verksamhetsansvarig eller rektor. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

• Generella synpunkter/klagomål på verksamheten skickas till rektorn. Blankett för klagomålshantering hittas utanför kansliet samt på vår hemsida (Grundskolan-> Klagomålshantering)
• Därefter kontaktas berörd personal för att få dess syn på sakfrågan
• Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar

• Samma blankett kan användas vid klagomål på rektor och sänds då till huvudmannen, Martinskolans Styrelse, Munstycksvägen 18,
123 53 Farsta eller maila till styrelsen@martinskolan.se
• Därefter kontaktas rektor som får ge sin syn på sakfrågan
• Åter koppling från huvudmannen sker och ev. samlas parterna till samtal