Verksamheten

Martinskolans grundskola skiljer sig inte från vanliga skolan när det gäller kärnämnen och betyg. Men, waldorf-pedagogiken ger utrymme till konstnärlig träning och hantverk som balanserar den teoretiska utbildningen. Ämnena ges i perioder och följer dagsrytmen.

Waldorfpedagogiken följer människans mognadsstadier under tolv år. Att de tolv åren är uppdelade, är en anpassning till den vanliga skolan. Elever som vill fortsätta alla tolv åren, söker vidare till waldorfgymnasium.

Martinskolan firade 30-årsjubileum 2006 och finns sedan 1979 på Munstycksvägen i Hökarängen. Mycket har hänt sedan starten och Martinskolan blev tidigt en fullt utbyggd tolvårig waldorfskola med lekskolor, grundskola, gymnasium, läkepedagogiska klasser (särskolan) och fritidshem. Idag har skolan över 300 elever, men inte längre ett gymnasium.

skol8

Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras inte till enbart inlärning. Vi vill utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen samverkar intimt i skolan.

Schema är i rytm med elevens skoldag, motverkar läströtthet och utgår från människans dygnsrytm. Periodundervisning, tanke, ligger på morgonen, språk och konstnärliga ämnen, känsla, mitt på dagen, och hantverk och gymnastik, vilja, på eftermiddagen. Eurytmin tar hela människan i anspråk och är en konstart som grundlades av Rudolf Steiner. Den synliggör språket och musiken genom rörelser och uttrycksformer. Formteckningen vill utveckla formsinnet och är en väg in i skrivandet och geometrin. Bothmergymnastiken syftar till att bygga upp viljestyrkan och ge en fördjupad rumsupplevelse.

I waldorfskolan läses ämnena ofta i en annan ordning än i den kommunala skolan, vissa ämnen kan alltså komma senare, men efter åtta år i waldorfskola motsvarar elevernas kunskaper helt den nivå som ges i den kommunala skolan.

Lärarkollegiet bär det pedagogiska ansvaret för skolan. Varje lärare ansvarar själv för sitt arbete direkt inför barnens föräldrar. Skolan är självstyrande och kollegiet bedriver ”ett evigt seminarium” genom lärarkonferenser för gemensamma studier, planering och konstnärligt övande. Stiftelserådet är skolans styrelse och har ekonomiskt och juridiskt ansvar för verksamheten. Skolköket lagar själv maten på omsorgsfullt utvalda råvaror. Det serveras i huvudsak vegetariskt men vissa dagar finns kött- eller fiskalternativ.

Föräldrarna stödjer och bär skolan tillsammans med lärarna. Martinskolan vill lära ut medmänsklighet, omtanke och hjälpsamhet samt främja förståelse för andra människor och kulturer.

Ansvarig för sidan: Lena Olds, rektor
Sidan är under omarbetning