SYV

Studie- och yrkesvägledarinformation läsåret 2017-2018

Fanny Davidsson är vikarierande studie- och yrkesvägledare på Martinskolan läsåret 2017-2018. Hon finns på skolan på måndag till torsdagar och går att nå via mejladressen syv@martinskolan.se

Alla elever som är inskrivna på Martinskolan har rätt till studie- och yrkesvägledning men
det går även bra att kontakta Fanny om man vill få kopior på sina avgångsbetyg från
Martinskolan eller om man har andra frågor som rör betyg och/eller omdömen.

För elever som söker till gymnasiet läsåret 2016-2017:

Betygsskalan är A-F och för att räkna ut din poäng gör du på följande sätt;

A=20
B=17,5
C=15
D=12,5
E=10

Betyget F ger ingen poäng.

Behörighet

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att man har godkänt betyg i:

• svenska/svenska som andra språk
• engelska
• matematik
• plus godkänt betyg i 5 ytterligare valfria ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt.

För att vara behörig till de 6 högskoleförberedande programmen krävs att man har godkänt betyg i:

• svenska/svenska som andra språk
• engelska
• matematik
• plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga 12 ämnen totalt

För Ekonomi (EK), Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

För Naturvetenskapliga (NA) och Teknikprogrammet (TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka 9 ämnen som helst. Om du inte har denna behörighet kan du i stället söka till ett introduktionsprogram.

Särskoleelever kan söka till Särgymnasieskolans program och det görs en individuell bedömning huruvida eleven har förutsättningar att klara utbildningen vid sådant program.

Gymnasievalet:

Eftersom Martinskolan är en Waldorfskola önskar vi att alla är medvetna om att man kan gå
tolv år i Waldorfskola. De Waldorfgymnasier som finns i Stockholms län hittar ni länkar
till här:

Carlgrenska

Kristofferskolan

Örjanskolan

Dock är det självklart att studie- och yrkesvägledaren hjälper alla elever i klass 9 att söka
till det gymnasieprogram som de önskar gå på.

Ansvarig för sidan: Lena Olds, rektor
Sidan är under omarbetning