SYV

Studie- och yrkesvägledarinformation läsåret 2018-2019

Fanny Davidsson som är vår studie- och yrkesvägledare på Martinskolan läsåret 2018-2019 är för närvarande föräldraledig. Vi får istället hjälp med detta genom extern personal som kommer till årskurserna och informerar.

Alla elever som är inskrivna på Martinskolan har rätt till studie- och yrkesvägledning men det går även bra att kontakta Fanny om man vill få kopior på sina avgångsbetyg från Martinskolan eller om man har andra frågor som rör betyg och/eller omdömen.

För elever som söker till gymnasiet läsåret 2016-2017:

Betygsskalan är A-F och för att räkna ut din poäng gör du på följande sätt;

A=20
B=17,5
C=15
D=12,5
E=10

Betyget F ger ingen poäng.

Behörighet

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att man har godkänt betyg i:

• svenska/svenska som andra språk
• engelska
• matematik
• plus godkänt betyg i 5 ytterligare valfria ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt.

För att vara behörig till de 6 högskoleförberedande programmen krävs att man har godkänt betyg i:

• svenska/svenska som andra språk
• engelska
• matematik
• plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga 12 ämnen totalt

För Ekonomi (EK), Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

För Naturvetenskapliga (NA) och Teknikprogrammet (TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka 9 ämnen som helst. Om du inte har denna behörighet kan du i stället söka till ett introduktionsprogram.

Särskoleelever kan söka till Särgymnasieskolans program och det görs en individuell bedömning huruvida eleven har förutsättningar att klara utbildningen vid sådant program.

Gymnasievalet:

Eftersom Martinskolan är en Waldorfskola önskar vi att alla är medvetna om att man kan gå
tolv år i Waldorfskola. De Waldorfgymnasier som finns i Stockholms län hittar ni länkar
till här:

Carlgrenska

Kristofferskolan

Örjanskolan

Dock är det självklart att studie- och yrkesvägledaren hjälper alla elever i klass 9 att söka
till det gymnasieprogram som de önskar gå på.

Ansvarig för sidan: Lena Olds, rektor
Sidan är under omarbetning