Systematiskt kvalitetsarbete

Martinskolans systematiska kvalitetsarbetet bygger på en kontinuerlig analys av verksamheten. Skolans undervisning och verksamhet analyseras efter de riktlinjer och mål som skollagen föreskriver. Kvalitetsarbetet uppdateras kontinuerligt vartefter mål eller delmål under identifierade utvecklingspunkter uppnås.

Vid två tillfällen under kalenderåret, december och juni, görs en revision av arbetet och ny analys på utpekade områden. Rapportdatum är januari och augusti.

Styrelsen tar del av rektors rapport, uppföljning av tidigare utvecklingspunkter och ny analys och prioriterade utvecklingsområden. Styrelsen använder rektors analys och rapportering för att sätta upp övergripande verksamhetsmål att arbeta mot.

För dokumentation, innehåll och analyser i rapporten svarar skolans rektor.

Har du några frågor om det arbete som beskrivs i rapporten och i kvalitetsarbetet bistår gärna stiftelsens styrelse (huvudman) och rektor med detta.

Rapporter

MSK_2015-09-30_2015-September-Rapporten

MSK_2015-02-20_2015-Januari-Rapporten

MSK_2014-10-01_2014-Rapporten