”Stormen” – 8:ornas teaterspel 2015

Läsårets teaterspel med klass 8 på Martinskolan

Att spela teater ingår i ämnet svenska, där eleverna får träna flera förmågor i framför allt den muntliga framställan samt förmågan i att samarbeta med varandra i helklass.
Vid nuvarande läsår spelades pjäsen ”Stormen” av William Shakespeare, detta drama som blev teaterförfattarens sista och kanske mest gåtfulla.
Platsen för scenariot är Italien. Prospero, den rättmätige hertigen av Milano, landsförvisas tillsammans med sin tre-åriga dotter Miranda. Detta av sin egen broder, Antonio, som själv vill ta makten. Skeppet, som för bort fadern och dottern, förliser vid en storm, de båda överlever och hamnar på en ö. Prospero ser till att bli den nya härskaren på ön och över den enda befolkningen som består av. Ariel, en luftande och Caliban, en vämjelig varelse.
Tolv år har nu passerat. Ett annat skepp förliser i en storm som Prospero själv har skapat med sin trolldomskraft. Ombord på fartyget finns Antonio.

Inblick i teaterarbetet

Introduktionsvis fick eleverna i årets klass åtta läsa utdrag ur några klassiska dramer. Syftet med detta var att de skulle få bekanta sig och få kännedom om olika pjäsers innehåll och förstå handlingen i dem, samt prova på pjäsernas språk. Vi läste texterna tillsammans i mindre grupper, där de också utifrån ett antal läsförståelsefrågor, fick försöka förstå innehållet och samtala kring texterna. Därefter var det dags för eleverna att önska sig vad för slags pjäs de själva ville spela och ge pjäsförslag. Ville de spela ett klassiskt drama eller kanske en komedi?
Spänning var något som många i klassen ville ha. Med utgångspunkt från detta underlag valde slutligen klassföreståndaren Thea Ahlner en dramaklassiker, William Shakespeares pjäs ”Stormen”.

Efter att pjäsen presenterats för eleverna, var det dags för var och en i klassen att välja vilken roll man ville spela. Vi lyssnade till deras önskemål och bestämde roll-listan. Flertalet elever hade önskat samma karaktärer och vi skapade då dubbla roller bl a. Prospero, Ariel och Caliban, där Caliban och Prospero spelas av både tjej och kille. Syftet och intentionen var också att rollinnehavarna då verkligen behövde samarbeta kring sina gemensamma karaktärer, ta gemensamma beslut och vara lyhörda inför varandra. En stor utmaning med ett mycket lyckat resultat kom det att visa sig.

Nu sattes repetitionerna igång. Manus lästes och övades in dagligen i mindre grupper och individuellt för att till slut kunnas utantill, att bli familjär med språket i pjäsen, träning i läsförståelse, alltså att förstå pjäsinnehållet och sina repliker samt rollgestaltning och så småningom även röst- och artikulationsövningar.
Under en period på c a två månader arbetade vi med pjäsen från början till slut. De två sista veckorna ägnades hela skoldagarna till arbetet med ”Stormen”. Det var mycket som skulle göras klart inför föreställningen. Först och främst behövde alla elever lära sig alla repliker helt utantill och förstå manusets innehåll i de olika scenerna. Ljussättningen behövdes sättas upp och iordningställas, kostymerna, scenografin med all rekvisita ordnas, tyger skulle målas till scenbakgrund, ljudet arrangeras, musiken komponeras, alla behövde veta precis när de skulle gå in på scenen och när de skulle gå ut igen och var de skulle stå när de agerade. Allting skulle bli helt klart. På förmiddagarna fokuserade vi på att öva scenerna och eftermiddagarna till att öva scener och till det praktiska arbetet

Klassen hade delats in i olika arbetsgrupper så som kostym, scenografi, musik, ljud, ljus och PR, även detta efter önskemål om vilka uppgifter eleverna ville arbeta med. De olika grupperna arbetade hela tiden parallellt med att öva in de olika akterna och scenerna samtidigt som de arbetade med sina tilldelade grupper. Kostymgruppen bestämde tillsammans med varje skådespelare/karaktärsinnehavare vilka kläder de olika karaktärer skulle ha. Kostymen blev också viktig för de roller som hade två till tre olika rollinnehavare. Kostymen skulle vara likadana eller liknande så att publiken lätt skulle förstå vem som var vem av karaktärerna.

Som lärare var det fantastiskt att följa elevernas enorma utveckling, individuellt och som klass. Manuset innebär i många fall långa repliker och monologer. Alla i klass åtta arbetade sig succesivt in i sina karaktärer och bar så småningom sina roller med säkerhet, gav sin roll en egen tolkning och spelade med inlevelse.
Egen musik skapades av framför allt en av eleverna som även spelade teatermusiken själv under föreställningarna, samt vid flera tillfällen tillsammans med några klasskamrater.

Teaterföreställningarna ägde rum 12-14 november 2015 i Martinskolans matsal som blev omgjord till en teaterscen under spelperiodsveckan. Klassen spelade fyra föreställningar, två av dessa var skolföreställningar för årskurs 6-9 och två för familj och vänner.

Pengarna från de sålda teaterbiljetterna ska gå till klassens naturresa till Island i maj 2016.


Therese Robertsson, Thea Ahlner och Olof Andersson

Teatergarderoben på Martinskolan är en väsentlig del i det årligen återkommande teaterarbetet. Den är gediget framarbetad av medarbetaren och skådespelaren Andrew Hickman. I teatergarderoben finns det mesta som man kan önska sig vad gäller kläder till nästan vilken uppsättning som helst.