Scheman

Scheman finns numera på Schoolsoft där hittar du ditt personliga schema.

Om du inte har inloggning – kontakta din lärare eller Thomas Karlsson

Ansvarig för sidan: Lena Olds, rektor
Sidan är under omarbetning