Likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering (Likabehandlingsplan)
är under redigering för tillfället. En uppdatering kommer inom kort.

 

Ansvarig för sidan: Lena Olds