Klagomålshantering på Martinskolans verksamheter

Vi ser klagomål som ett tillfälle till förbättring av vår verksamhet och ser därför klagomålshanteringen som ett sätt att:

  • stärka föräldrars och vårdnadshavares inflytande
  • utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
  • enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att vi tar synpunkter på allvar


Om Du som förälder har klagomål på någon av Martinskolans verksamheter används nedanstående arbetsgång

• Synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas i fösta hand upp direkt med den det berör. Om du efter kontakt med personalen inte är nöjd, ta då kontakt med verksamhetsansvarig eller rektor. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

• Generella synpunkter/klagomål på verksamheten skickas till rektorn. Blankett för klagomålshantering hittas utanför kansliet eller kan skrivas ut här.

Ifylld blankett sänds till
Martinskolan
Munstycksvägen 18,
123 53 Farsta

eller maila den ifyllda blanketten (scannas) till rektor@martinskolan.se

• Därefter kontaktas berörd personal för att få dess syn på sakfrågan

• Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar

Samma blankett kan användas vid klagomål på rektor och sänds då till

Martinskolans Styrelse
Munstycksvägen 18
123 53 Farsta

eller maila till styrelsen@martinskolan.se

• Därefter kontaktas rektor som får ge sin syn på sakfrågan

• Återkoppling från huvudmannen sker och ev. samlas parterna till samtal