Elevrådet

Martinskolans elevråd består av elever från klass 6 och uppåt.

Elevrådet arbetar med frågor som eleverna tycker är viktiga.

Två elever väljs från varje klass genom val i klassen.

Elevrådet för läsåret 2014-2015 består av:

Daniel, klass 9

Jason, klass 9

, klass 9

, klass 9

, klass 8a

, klass 8a

Emanuel, klass 8b, ordförande

klass 8b, sekreterare

Adam, klass 7

Gabriel, klass 7

, klass 6

, klass 6

 

Kontaktperson för sidan:

Fredrik Arvas (tills vidare)