Elevhälsa och Elevmiljö

Elevhälsan

Elevhälsans uppgift är att arbeta hälsofrämjande och skapa goda förutsättningar för hälsa, utveckling och lärande hos alla elever. Elevhälsan på Martinskolan omfattar skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog, studievägledare (SYV) och verksamhetsansvariga.
Rektor har det övergripande ansvaret för skolans elevhälsoarbete.

Skolsköterska
Anna Blomgren

Öppen mottagning för elever är måndag,tisdag, torsdag, fredag 10.00-11.00
Telefon: 072-450 88 88
E-post:skolhalsovarden@martinskolan.se

Skolläkare
Susanne Wärnhjelm
Skolläkarmottagning 1 gång/månad. Bokning sker via skolsköterskan.

Kurator
Joakim Dahlberg
Kurator arbetar onsdagar och torsdagar.
Telefon:  0761 323 888
E-post: kurator@martinskolan.se

Specialpedagog
Yvonne Rosén 
Telefon: 0703 998 735
E-post:yvonne.rosen@martinskolan.se

Skolpsykolog
Peter Collsiöö

Skolans psykolog arbetar en dag per vecka och kan nås via  0761 323 888.
E-post: peter.collsioo@martinskolan.se

 

Elevmiljön

Handlingsplan vid kränkande behandling

Utdrag ur handlingsplan för kärnkande behandling i Martinskolan:

Så fort som någon får höra talas om trakasserier, kränkningar eller en misstänkt mobbning, skall hon/han agera omedelbart och ta kontakt med någon vuxen och/eller trygghetsgruppen.

Det finns ett vitt postfack vid sidan av de andra, för trygghetsgruppen utanför kansliet.

Elevrådet

Elevrådet utses av eleverna i klass 6-9. De träffas varannan vecka eller vid behov. Det är två elever från varje klass som deltar. Skolan har också en representant med på mötena. Elevrådet träffar även deltagare från andra elevråd från andra Waldorfskolor i Sverige ca. 2 gånger/läsår.
Plan mot kränkande behandling och diskriminering (Likabehandlingsplan)
är under redigering för tillfället. En uppdatering kommer inom kort.

 

Ansvarig för sidan: Anna Blomgren