Ansökan till skolan

Ansökan till Martinskolans sexårsverksamhet, klass 1 eller någon av de befintliga klasserna görs genom att registrera eleven i vår kö i SchoolSoft och även genom Stockholm stads system för – Söka skola (Ansökningstiden är den 15 januari till och med den 15 februari)

Länk till formuläret i Schoolsoft.

1. Fyll i hela formuläret.
– Viktigt är att fylla i den årskurs och det år eleven vill börja i skolan.

2. Tryck på knappen SPARA längst ner till vänster när allt är ifyllt

3. Ett mejl med bekräftelse att eleven nu står i vår kö skickas till den epostadress du uppger i formuläret. I mejlet får du också inloggningsuppgifter.
Spara dem. De kan användas ifall du behöver logga in igen och göra ett tillägg eller en ändring i formuläret.

Stockholm stad –  stockholm.se/sokaskola

När du söker via Stockholm stads webbaserade tjänst så bekräftar du din önskan om att få en plats på vår skola och antagningen kommer att göras utifrån de urvalsgrunder (antagningsregler) som gäller för vår skola.

Du gör din ansökan digitalt via e-tjänsten Söka skola – Stockholm. Länken kommer att finnas tillgänglig den 15 januari på stockholm.se/sokaskola

Om du inte kan söka webbaserat söker du via blankett som finns på ”Söka skola – Stockholm” stockholm.se/sokaskola . Blanketten finns tillgänglig den 15 januari.

Om du har frågor om att ”söka skola” är du välkommen att kontakta antingen skolan eller Stockholm stads Kontaktcenter på telefon 08-508 11 550 eller via e-post på kcskola@​stockholm.se

Om du redan nu vet att du inte kommer att söka vår skola vill vi gärna få veta det, se skolans kontaktuppgifter.

Från och med den 15 mars kan du logga in i e-tjänsten och se vilken skola ditt barn blivit erbjuden plats på och signera plats med mobilt BankID.


Köregler för Stiftelsen Martinskolan
[Fastställda av styrelsen 2017-01-23]

Köregler för intagning till Martingården och Martinskolans förskoleklass och årskurs 1

Stiftelsen Martinskolan – Söders Waldorfskola har en kö till varje förskola på Martingården (Solglimten, Solrosen och Solbacka) som administreras av Stockholms stad. Stiftelsen har en kö till grundskolan, en kö till särskolan och en kö till resursskolan.

Anmälan till skolan ska ske skriftligen genom Schoolsoft till respektive kö. Elever från alla kommuner är välkomna.

Kötid
Barnen tas in i turordning efter kötid. Kötid räknas från och med det datum då barnet anmäldes i skolans kösystem på SchoolSoft

Förtursregler
utifrån skolans förtursregler beviljas förtur till barn med syskon på Martinskolan.

Förtur till förskoleklass och åk 1 beviljas enligt följande kriterier:
A) Martingårdens barn
B) syskon till barn som går på Martinskolan
C) förtur till befintliga klasser ges till elever från annan Waldorfskola

Intagning till skolans förskoleklass och åk. 1 sköts av Martinskolans intagningsgrupp. Efter att gruppen har träffat barnen och samtalat med vårdnadshavarna.

Styrelsen