Grundskolan

Martinskolans grundskola följer, förutom Lgr 11, även waldorfskolans kursplan med stort fokus på estetiska ämnen och hantverksämnen. Betyg ges endast i åk 9.

Fullt utbyggd är waldorfskolan tolvårig, men Martinskolan har sedan några år tillbaka inte längre ett gymnasium. Elever som vill fortsätta alla tolv åren, kan söka vidare till något av landets waldorfgymnasier.

Martinskolan firade 30-årsjubileum 2006 och finns sedan 1979 på Munstycksvägen i Hökarängen. Mycket har hänt sedan starten och Martinskolan blev tidigt en fullt utbyggd tolvårig waldorfskola med lekskolor, grundskola, gymnasium, läkepedagogiska klasser (särskola) och fritidshem. Idag har skolan ca 375 elever i årskurserna F-9.

Undervisningen är upplagd så att de teoretiska ämnena ligger på morgonen och läses i perioder. Språk och de estetiska ämnena ligger som löpande timmar mitt på dagen, och hantverksämnena och idrotten ligger på eftermiddagstid.

Bilder från slöjden

Eurytmi är ett rörelseämne som bara finns på schemat i en waldorfskola. Genom eurytmin utvecklar eleven sin tids- och rumsuppfattning, samt tränar koncentration och socialt samspel. Formteckning är ett annat ämne som bara finns på schemat i waldorfskolans lägre årskurser. Formteckning utvecklar formsinnet, och är en väg in i skrivandet, räknandet och geometrin.

I ämnet idrott och hälsa får eleverna även prova på Bothmergymnastik, som befrämjar koncentrationsförmågan och ger en fördjupad rumsupplevelse.

Rektor leder det pedagogiska arbetet i samarbete med lärarkollegiet. Kollegiet bedriver ett ständigt fortbildningsarbete genom lärarkonferenser med gemensamma studier, pedagogisk planering och konstnärligt övande. Skolan är självstyrande och Stiftelserådet är skolans huvudman/styrelse och bär det ekonomiska och juridiska ansvaret för verksamheterna. I Stiftelserådet sitter representanter för både verksamheternas medarbetare och vårdnadshavare.

Skolan har eget kök och maten lagas på ekologiska och biodynamiska råvaror så långt det är möjligt. Det serveras i huvudsak vegetarisk mat, men vissa dagar finns kött- eller fiskalternativ.

Elevernas vårdnadshavare stödjer och bär skolan tillsammans med alla medarbetare.

Martinskolan strävar efter att fostra eleverna i medmänsklighet, omtanke och hjälpsamhet samt förståelse för andra människor och kulturer.

skol8

Ansvarig för sidan: Lena Olds, rektor
Sidan är under omarbetning