Verksamheten

Om fritidsverksamheten

Fritids har för närvarande öppet mellan 06.45-17.00.
Öppettiderna anpassas efter föräldrarnas arbetstider och enskilda behov inom stadens regler för ramtiden.

Vid ändrade fritidstider meddelas detta på blanketten ”Ändrade omsorgsbehov”.  Blanketten finns på skolans fritidshem samt på skolans kansli.

Lovverksamheten

Dag före röd dag stänger fritids klockan 15.00.

Lovverksamheten är öppen för de föräldrar som arbetar/studerar och har behov av omsorg. Vi planerar verksamheten efter hur många barn som är anmälda. Därav vikt att man uppger exakta tider och meddelar snarast om dessa tider ändras till respektive fritids.

Under loven slås verksamheterna ihop. Lovverksamheten har öppet i Hökarängen och Farsta strand.

Anmälan sker genom att föräldrar muntligt eller skriftligt meddelar respektive fritidshem. Får vi inget svar från er senast anmälningsdag utgår vi ifrån att ni inte har något omsorgsbehov.

Vi vill betona det välgörande i att barnen får en paus även från fritids.

 

Vid sjukdom

Vid sjukdom är det viktigt att barnen är hemma och blir friska!
Kommer de för tidigt tillbaka går smittan runt och alla, även vi medarbetare blir sjuka.

 

Uteverksamhet

Viktigt att barnen har extrakläder på fritids. Eftersom vi har en del uteverksamhet är ändamålsenliga kläder såsom ullsockor, termobyxa, regnkläder och långkalsonger nödvändigt. Vi är ute i alla väder.

Obs märk kläderna med namn.

Vi försöker ha en bra balans mellan inne- och uteverksamhet.

 

Regler

Vi strävar efter att erbjuda barnen en hemlik miljö.

Barnen måste ha med sig en pedagog om de önskar leka ute.

Mobiltelefoner används inte under fritidstid.

Kulor, bokmärken och ett gosedjur får barnen ta med sig till fritids övriga leksaker lämnas hemma.

Vid hämtning tag adjö ordentligt. Följ uppgjord hämtningstid och var tydlig med uppgifter om vem som hämtar.

Kompisarrangemang planeras hemifrån

Fritidsaktiviteter och hemspråksundervisningen som ligger utanför skolverksamheten ansvarar ni föräldrar själva för.

 

Viktiga samtal till fritids

Ring respektive fritids vid sjukdom.

Meddela respektive fritids innan kl.11.00, om förändring angående hämtningstider. Eftersom vi sedan är upptagna med barn och kan vara på väg till skogen eller liknande.

 

Samtal

Vi har inskrivningssamtal med alla nya föräldrar. Vi erbjuder utvecklingssamtal under vårterminen.

Några fritids representanter medverkar på ett föräldramöte per läsår i varje årskurs.

Känsliga samtal sker vid avtalad mötestid, ej vid hämtning av barn i hallen.

Mellan 13.30-14.30 vill vi inte att föräldrar ringer eftersom vi äter mellanmål under den tiden.

 

Handlingsplaner för olycksfall skall finnas tillgängliga för er föräldrar på respektive fritids.

Ansvarig för sidan: Lena Olds, rektor
Sidan är under omarbetning