Morgonomsorgen

Morgonomsorg håller förnärvarande öppet mellan 6.30-8.00 på Martinklubben

(Huset närmast rondellen). Tel: 070-545 44 93

Endast de barn som är anmälda och inskrivna på morgonomsorgen kan komma till Martinklubben på morgonen. Tillfälliga gäster måste anmäla detta tre arbetsdagar i förväg.

Öppettiderna anpassas efter föräldrarnas arbetstider och enskilda behov.

Man måste förnya sin morgonomsorgsansökan vid varje ny termin.

Viktigt att man som förälder meddelar ifall barnet uteblir från morgonomsorgen. Detta meddelar man på Martinklubbens telefonsvarare Tel:070-545 44 93

Ingen frukost serveras.

Olika medarbetare har var sin morgonomsorgsdag.

Viktigt att föräldern överlämnar barnen till den ansvarige.

Ansvarig för sidan: Lena Olds, rektor
Sidan är under omarbetning