Klagomålshantering i förskolan

Vi ser klagomål som ett tillfälle till förbättring av vår verksamhet och ser därför klagomålshantering som ett sätt att:

• stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande
• utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
• enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
• öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att vi tar era synpunkter på allvar

Om Du som förälder har klagomål på någon av Martingårdens tre förskolor används nedanstående arbetsgång.

Steg 1
Vi vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen inte är nöjd, ta då kontakt med förskolechef. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2
• Blankett finns för klagomålshantering vid Martingården (i föräldrapärmen under rubriken klagomålshantering, samt på vår hemsida (Förskolan -> Klagomålshantering)
• Förskolechefen tar emot ditt klagomål
• Därefter kontaktas berörd personal för att få dess syn på sakfrågan
• Förskolechef ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar

Steg 3
• Samma blankett kan användas vid klagomål på förskolechef och sänds då till huvudmannen, Martinskolans Styrelse, Munstycksvägen 18, 123 53 Farsta eller maila till styrelsen@martinskolan.se
• Därefter kontaktas förskolechef som får ge sin syn på sakfrågan
• Åter koppling från huvudmannen sker inom 14 dagar och ev. samlas parterna till samtal

Formulär för klagomålshantering