Föräldrasamverkan

Broarna mellan förskolan och föräldrahemmet förstärks genom att föräldrarna är delaktiga i barnens förskola. Föräldrarna hjälper till med enklare reparationsarbeten och trädgårdsarbete under de arbetsdagar som vi har vår och höst. Att vara i förskolan ger en unik möjlighet för föräldrar att få se och uppleva den miljö som deras barn vistas i varje dag. För barnen betyder det mycket att föräldrarna är så aktivt engagerade i deras förskola.

Vi har minst två föräldramöten per termin med utrymme för diskussion och frågor samt regelbundna föräldrasamtal.

l8

Martingårdens dockspel på Martinskolans julbasar

Ansvarig för sidan: Mari Flanby, förskolechef