Föräldrasamverkan

Broarna mellan förskolan och föräldrahemmet förstärks genom att föräldrarna är delaktiga i barnens förskola. Föräldrarna hjälper till med enklare reparationsarbeten och trädgårdsarbete under de arbetsdagar som vi har vår och höst. Att vara i förskolan ger en unik möjlighet för föräldrar att få se och uppleva den miljö som deras barn vistas i varje dag. För barnen betyder det mycket att föräldrarna är så aktivt engagerade i deras förskola. Vi har minst två föräldramöten per termin med pedagogisk utbildning, utrymme för diskussion och frågor samt regelbundna föräldrasamtal. Kunskap om waldorfpedagogiken förmedlar vi genom att erbjuda föräldrarna föredrag, diskussioner på föräldramöten, föräldrasamtal och årstidsfester.

l8

Martingårdens dockspel på Martinskolans julbasar

Ansvarig för sidan: Mari Flanby, förskolechef