Ansökan till förskolan

Du som vårdnadshavare är alltid lika välkommen att ansöka till våra Waldorfförskolor genom Stockholms stad. De har ett gemensamt ansökningssystem för alla kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

• Du ansöker om plats i Martingårdens tre förskolor via e-tjänsten ”Min barnomsorg ”

• Du kan ange upp till fem önskemål på ansökan och välja både kommunala och fristående verksamheter.

• De förskolor som tillhör Martinskolans förskoleverksamhet, som heter Martingården, består av tre waldorfförskolor som alla börjar på SOL – de heter:

Solglimten Högerudsbacken 51 i Farsta Strand

Solbacka Nordmarksvägen 6C i Farsta Strand

Solrosen Hauptvägen 78 i Hökarängen

Länk till ”Min barnomsorg”

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ansoka-till-forskola/

Våra kö-regler

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:

  • Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt skollagen (kapitel 8, paragraf 9).
  • Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  • Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden  då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.
  • För regler gällande kö till 6-årsverksamhet eller åk 1 – se länken nedan.
    2017-01-24_Köregler_Grundskola


Öppettider

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.

Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom:

Julafton

Midsommarafton

Nyårsafton

På liknande sätt kan näraliggande förskolor samarbeta kring öppethållandet tidiga morgnar och sena kvällar. Förskolan och föräldrarna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla föräldrars behov beaktas.

Föräldraledig för nytt syskon

Från och med en månad efter barnets födsel får äldre syskon gå högst 30 timmar i veckan på förskolan. Schema bestäms i dialog med förskolan för en termin/halvår i taget där tiden för att lämna kan vara tidigast kl. 8 och senast kl. 9 och hämta tidigast kl. 14 och senast kl.16. Du kan fördela tiden på fyra eller fem dagar.

Ny maxtaxa från 1 januari 2017

Avgiftstak dock högst:

Förskola

Yngsta barnet  3%  1362 kr

Näst yngsta barnet  2%  908 kr

Nästkommande barn  1%  454 kr

Från det fjärde barnet: ingen avgift.

Fritidshem

Yngsta barnet  2%  908 kr

Näst yngsta barnet  1%  454 kr

Nästkommande barn 3  1%  454 kr

Från det fjärde barnet: ingen avgift.

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) blir 45 390 kr.

Avgifter

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig och inskolningen börjar. Du betalar för 12 månader per år.

Du betalar maxtaxa om ni i hushållet tjänar 43 760 kronor i månaden eller mer före skatt.

Kontrollera att du betalar rätt avgift. Om du har betalat för hög avgift kan du bara få tillbaka pengar för högst två månader. Om du har betalat för lite ska du däremot betala i efterhand, som längst tre år tillbaka i tiden. Efterkontroller görs årligen mot taxerad inkomst.

Ändring av inkomst

Om du ändrar hushållets avgiftsgrundande uppgifter från ett annat datum än den första i månaden, gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

Det enklaste sättet att anmäla ny inkomst är att skriva ut och fylla i den inkomstblankett som finns här och posta blanketten till Martinskolans ekonom:

Marija Nikolic
Munstycksvägen 18
123 57 Farsta

Det går också bra att scanna den ifyllda blanketten och maila den till ekonomi@martinskolan.se eller till
förskolechef Mari Flanby forskolechef@martinskolan.se