Waldorfförskolan

Martingården Solbacka, Solglimten och Solrosen

Verksamhetens grundidé är att bedriva Waldorfpedagogik. Som är sprungen ur R. Steiners grundtankar om det lilla barnets möjlighet till eget lärande under frilek och socialutveckling. Med hjälp av LpFö98 (2016) reviderade upplagan lpfo98-rev-2016 och img_1768 ”En väg till frihet”, samt andra styrdokument, når vi läroplanens mål för barns lärande och utveckling.  Här finns plats för totalt 87 barn och 20 pedagoger.  Barnen kan börja hos oss, från 1år och vara kvar tills det de fyller sju år. Därefter börjar de flesta av barnen på Martinskolan som är en Waldorfskola F-9.

Waldorfpedagogiken värnar om hela människan och därför blir miljö, kost och vila, extra viktiga inslag i vår vardag. Här serveras bara laktovegetarisk mat på 100% ekologiska råvaror. All mat lagas från grunden i vårat kök av husmor.

Det är viktigt för oss att varje barn blir sedd som en unik person och får uppleva att vara, omtyckt, behövd och accepterad. Samarbetet med er vårdnadshavare, är en bro mellan hem och förskola. Samarbete är en förutsättning för att barnet skall uppleva känslan av sammanhang, vilket i sin tur gör tillvaron betydelsefull och motverkar stress.

img_1763

Vår dag-och veckorytm ser alltid lika ut, likasom åretsrytm. Vi lever och lär i vår förtrogna miljö (inne och ute) firar fester och lever i vardagen, tillsammans med varandra. Barnen leker utomhus både för- och eftermiddagar hela året om, samt gör en längre utflykt en dag/vecka, till den natursköna natrur som finns alldeles runt hörnet.

Vila ser vi som en förutsättning för att barnet skall orka med en lång dag på förskolan. Dagarna kan vara både långa och full av många olika lärande moment, vilket berättigar barnet en stunds vila per vardag.

utomhus-lek

Förskolan följer Stockholms stads riktlinjer då det gäller öppethållande, kö regler och lärande mål. Våra öppettider är ramtiden dvs 06.30-18.30 alla årets vardagar förutom julafton, nyårsafton samt midssomarafton. Vi har tydliga rutiner runt sammarbetet med er föräldrar då det gäller att komma överrens om ert barns vistelsetid på förskolan. Ni anmäler ert behov och vi styr upp vår verksamhet därefter.

Kö-kriterier:

1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt skollagen
(kapitel 8, paragraf 9).
2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
3. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare.

Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.Vi välkomnar också utomkomunala barn till vår verksamhet. För att ansöka till oss se mer information under fliken Ansökan där går också att läsa mer om våra kö-regler och max taxa.

För frågor finns förskolechef tillgänglig på telefon 08-6054025 eller 072-524 88 88.

Under var och en av förskolorna går att läsa mer om den lokala förskolan, samt om förskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet och med förskolans plan för diskriminering och kränkande behandling samt blankett för klagomåls hantering.

Förskolornas gemensamma dokument Martingården informerar är ett levande dokument som alla vårdnadshavare och kö-föräldrar får för att lättare kunna göra sig en uppfattning om våra tre verksamheter.

 

Martingården informerar 16-17 2017-01-15

 

Ansvarig för sidan: Mari Flanby, förskolechef