Waldorfförskolan

Verksamhetens grundidé är att bedriva Waldorfpedagogik. Som är sprungen ur R. Steiners grundtankar om det lilla barnets möjlighet till eget lärande under frilek och socialutveckling. Med hjälp av läroplanen för förskolan och img_1768”En väg till frihet” Waldorf läroplanen, samt andra styrdokument, når vi de nationella målen för barns lärande och utveckling.

Waldorfpedagogiken värnar om hela människan och därför blir miljö, kost och vila, extra viktiga inslag i vår vardag.

 

img_1763

 

Det är viktigt för oss att varje barn blir sedd som en unik person och får uppleva att vara, omtyckt, behövd och accepterad. Samarbetet med er vårdnadshavare, är en bro mellan hem och förskola. Samarbete är en förutsättning för att barnet skall uppleva känslan av sammanhang, vilket i sin tur gör tillvaron betydelsefull och motverkar stress.

Rytmen

Varje veckodag har sitt rytmiskt återkommande innehåll som målning, eurytmi, modellering med bivax, bakning. En dag i veckan går vi på utflykt.
En dagsrytm ger trygghet och möjlighet till både aktivitet och vila. Barnet vet vad som skall ske och kan i lugn och ro hänge sig åt det som sker i stunden.

img_1051

Leken

Genom leken erövrar barnet världen. Den fria leken, som inte är styrd av vuxna, har stort utrymme och uppmuntras bland annat genom lekmaterial som lätt kan förändras. Leksakerna är enkla och tillverkade av naturmaterial. Under lekens gång befinner sig barnet i en skapande process där fantasin får fritt utrymme.

img_2607

En av waldorfförskollärarens viktigaste uppgifter är att gestalta barnets omgivning, både mänskligt och materiellt, på ett sådant sätt att barnen får impulser till fri lek. I leken har barnet de allra bästa möjligheterna att utveckla grundläggande egenskaper och kunskaper som är nödvändiga för att stärka barnets identitet och utveckla social förmåga. img_2084Leken är en aktivitet där barnets inre dominerar över yttervärlden. Det som barnet upplever och erfar i omgivningen, prövas och övas i leken och blir på så sätt till kunskap för barnet. Exempel på färdigheter som barnen övar i leken och som stärker barnets självkänsla och identitetsutveckling är: motorik, kroppsuppfattning, socialt samspel, språklig förmåga, kreativt tänkande, uppfinnings- och idérikedom.

img_0179

Förebild – Efterhärmning

De vuxna i förskolan, liksom alla vuxna, har en viktig roll som förebilder eftersom efterhärmningen är utpräglad i förskoleåldern. I förskolan utför pedagogen praktiska och konkreta göromål som är nödvändiga för det dagliga livet. Detta är en viktig inspirationskälla till barnens lek. Exempel på vardagssysslor är matlagning, olika slag av handarbete, vård av materiel och lokal, trädgårdsarbete etc. Några av barnen kanske hjälper till med sysslorna, andra tar in dem i sina lekar.

Vila

Vila ser vi som en förutsättning för att barnet skall orka med en lång dag på förskolan. Dagarna kan vara både långa och full av många olika lärande moment, vilket berättigar barnet en stunds vila per vardag.

Årstidsfester

Årstidsfesterna förbereds och firas tillsammans och bildar därmed en helhet om verksamhetsåret.
img_1768

Mikaeli /Skördefest

img_0856liten-krona

Under hösten tar vi vara på det som mognar under sommarens soliga dagar. Vi torkar äpplen, maler säd, kokar sylt, och smakar på olika frukter och grönsaker. I slutet på september firar vi Mikaeli, en skördefest, för att med kraft och mod möta den mörka årstiden.

Lyktfest

img_2551
Vi gör lyktor på förskolan i regnbågens alla färger, där stjärnor och månar gnistrar och glimmar. Barnen som i mörkret bär på sina lyktor sjunger för sina föräldrar mfl. ”Vi går med våra lantärtor och våra lantärtor med oss, där uppe vandrar små stjärnor, här nere går våra bloss”.

img_1761

Advent

Adventsträdgården är inledningen till julens högtid, förväntansfullt samlas barnen i vintermörkret, en och en vandrar de i en spiral av granris, och tänder där i dess mitt sitt eget adventsljus. Tillsammans med kamraternas ljus sprids en varm och högtidlig stämning, som bär in i julens stora förväntan.
img_2138

Marknadsfest

I slutet på februari blir det åter fest, förskolan förvandlas till en marknadplats, där barnen och vuxna klä ut sig och går på Marknad där de kan få bl.a äta popcorn, rida häst, åka båt och karusell. Dagen avslutas med gemensam sång och danslek.
När vintermörkret börjar släppa sitt grepp om oss firar vi vårens första högtid.

Påsken

img_1954Vi hälsar Höna-Pöna varmt välkommen och hon får sitt rede där de små kycklingarna så småningom en efter en kläcks och får sin plats runt höns mor. Barnen gör också små bon där haren förhoppningsvis lägger några av sina ägg, symbolen och fröet till ett nytt liv.

img_0219

Sommarfest

Dagarna blir längre, solen ger värme och livet blir ljust och lätt. Barnen får spring i bena och kvittrar i kapp med fåglarna. Sommaren kommer åter och det firar vi med en sommarfest i början på juni.

 

Årstidsbord höst, vinter, vår och sommar

l19img_1458l9

Årstidsbordet

är som en levande tavla där naturens växling speglas och ger barnen glädje och förundran inför årstidernas växlingar.
I denna ålder (1-7 år) lär sig barnen bäst genom efterhärmning och detta är en oersättlig inspirationskälla till lek, och det utvecklar hela människan; tanken, känslan och viljan.
På Solglimten strävar vi efter att ge barnen många tillfällen att härma riktiga arbeten. Vi märker att detta stärker barnens självkänsla och utvecklar deras olika färdigheter. Barnen leker mycket och i denna lustfyllda aktivitet erövrar de egenskaper inom socialt samspel, skapande, utforskande, iakttagande och språket.

 

utomhus-lek

Under var och en av förskolorna går att läsa mer om den lokala förskolan, samt om förskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet och med förskolans plan för diskriminering och kränkande behandling samt blankett för klagomåls hantering.

Förskolornas gemensamma dokument Martingården informerar är ett levande dokument som alla vårdnadshavare och kö-föräldrar får för att lättare kunna göra sig en uppfattning om våra tre verksamheter.

 

Martingården informerar 16-17 2017-01-15

Ansvarig för sidan: Mari Flanby, förskolechef