Föräldrar

Martinskolans föräldrar är, liksom alla föräldrar på waldorfskolor, mycket aktiva och deltar i skolans verksamhet på många sätt,
bl.a. genom att erbjuda sin hjälp.

Stödföreningen hjälper skolan med arbetsinsatser och ekonomiska bidrag som framförallt kommer från den årliga Julmarknaden.

Här finns även arbetsgrupper med frivilliga inom olika områden, som t.ex. häftestillverkningen som förser skolans elever med
arbetshäften där eleverna redovisar det stoff som de lär sig under periodundervisningen.

Föräldraföreningen vill arbeta för att samordna och vara drivande i frågor som berör elever, utbildningskvalitet och skolmiljö.
Föräldraföreningen vill också verka för att information och kunskap gällande aktuella ämnen sprids och debatteras genom att
till exempel bjuda in gästföreläsare och andra sakkunniga.

Stiftelserådet, som är Stiftelsen Martinskolans styrelse, består av lika många föräldrar, som medarbetare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig för sidan:  Leif Tjärnstig
Sidan är under omarbetning