Byte till fjärrvärme VT-2015

Pannrummet är uttömt och klart! 2015-04-01

IMG_5446 IMG_5444 IMG_5443 IMG_5441 IMG_5440 IMG_5439 IMG_5438

150330 Pannrummet rivs ut.

IMG_5419 IMG_5423 IMG_5424 IMG_5426

Från den 19/3 kör Martinskolan enbart på fjärrvärme! 

IMG_5368 IMG_5369    IMG_5377

IMG_5263 IMG_5271 IMG_5272 IMG_5273 IMG_5275 IMG_5278  IMG_5300IMG_5262

2015-02-19 Arbetet med att koppla in rören i huset pågår.

IMG_5217IMG_5216IMG_5134

 

 

2015-01-16 Under årets första månader håller Fortum Värme på att installera fjärrvärme på Martinskolan. Det kommer innebära en enklare hantering än den vi har idag med vår pelletspanna som dessutom är kompletterad med en oljepanna, plus att den silo där pellets förvaras kan tas bort. Silon har bara ett tillfälligt bygglov och måste ändå tas bort före sommaren 2015.
Till att börja med kommer Fortums entreprenör att gräva sig fram utmed Munstycksvägen, fram till yttre långsidan av kök och matsal. Detta beräknas ske januari ut och kommer innebära att delar av skolområdet kommer att spärras av.  Under februari sker rörmontage och inkoppling av fjärrvärmen sker därefter i månadsskiftet februari-mars och återställning fram emot mitten av mars.
Vi beklagar de olägenheter som uppstår till följd av detta, men vi hoppas att vi på detta sätt ska få en säkrare och mer kostnadseffektiv lösning för uppvärmning av våra lokaler. Detta kommer också att skapa utrymme för nödvändiga framtida installationer i källaren under köket.

Kristoffer Lüthi, ordf.