Fastigheter

Martinskolans Byggnadsstiftelse äger och förvaltar skolans fastigheter på Munstycksvägen 18.

Byggnadsstiftelsen har till ändamål att betjäna Stiftelsen Martinskolan med ändamålsenliga lokaler. Detta är ett mycket långsiktigt arbete med ständiga prioriteringar. För närvarande är fokus på att göra färdigt ombyggnationen av köket före påsk och få allt som har med det att göra att fungera. Därefter följer installation av fjärrvärme, en ny elcentral, förbättrad ventilation och så vidare. Vi har även dragit igång ett projekt tillsammans med Stiftelserådet som handlar om att planera Martinskolans verksamhet i framtiden.
De lokaler vi har idag räcker inte till för våra framtida behov utan vi måste titta på hur vi kan växa, med det långsiktiga målet att kunna ha mer verksamhet nära själva skolan.

Generella frågor: byggnadsstiftelsen@martinskolan.se

Operativa frågor: Fredrik Arvas, verkställande. Mail, tel: 070-814 55 95

Fakturadress: Martinskolans Byggnadsstiftelse, Box 104, 153 22  Järna

Organisationsnr: 802016-5828

 

Styrelse: 2016-07 ->

Ordförande Kristoffer Lüthi kristoffer.luthi(a)martinskolan.se
Kassör Daniel Laurén daniel.lauren(a)rklaurens.se
Hanna Åström hanna.astrom(a)martinskolan.se
Thomas Karlsson thomas.karlsson(a)martinskolan.se
Adjungerad som verkställande Fredrik Arvas fredrik.arvas (a) martinskolan.se

Ansvarig för sidan: Kristoffer Lüthi