02.1 Skolans hemsida

Skolans hemsida har fått en ny layout. Informationen på den uppdateras kontinuerligt under våren 2015. HAR FRITIDSHEMMEN FÅTT TILLGÅNG TILL DATORER? Åtgärd Ansvarig Kontroll 15.2.1 För samtliga arbetslag ska under VT anordnas ytterligare utbildningstillfällen i Schoolsoftanvändning Rektor juni-15 15.2.2 Arbeta med Schoolsoft med fokus på bedömning och betygsättning. . Rektor juni-15 15.2.3 Fritidshemmen ska få […]

02 Vision och mål för skolans verksamhet

Skolan står mitt inne i en process som omfattar både en inre och en yttre omorganisation. Under det senaste året har omfattande renoverings- och byggnadsarbeten pågått på Martinskolan. Anledningen är att Martinskolan växer och får fler elever, och att det finns en strävan att samla så mycket verksamhet som möjligt i egna lokaler. En omfattande […]