Systematiskt uppföljning av åtgärder från 2014

Åtgärd   Ansvarig  Kontroll  14.2.1  Inför läsåret 2014/15 kommer samtliga medarbetare och vårdnadshavare samt elever från åk 6 på skolan att ha tillgång till schoolsoft.  Rektor  Klart  14.2.2  Skolans IT-system byts ut och nya datorer för medarbetare och elever anskaffas, både bärbara och stationära.  Styrelsen  Klart  14.2.3 Skolans hemsida omarbetas och uppdateras. Där finns redan i […]