Systematiskt uppföljning av åtgärder från 2014

Åtgärd   Ansvarig  Kontroll  14.2.1  Inför läsåret 2014/15 kommer samtliga medarbetare och vårdnadshavare samt elever från åk 6 på skolan att ha tillgång till schoolsoft.  Rektor  Klart  14.2.2  Skolans IT-system byts ut och nya datorer för medarbetare och elever anskaffas, både bärbara och stationära.  Styrelsen  Klart  14.2.3 Skolans hemsida omarbetas och uppdateras. Där finns redan i […]

01.1 Elevantal och andra data (terminsstart jan 2015)

Martinskolan har för närvarande 377 elever inskrivna i grundskolans klasser F-9 samt särskolans klasser 1-10 (s.k. läkepedagogiska klasser). Det innebär en ökning med 25 elever jämfört med föregående läsår. Martinskolan har ca 45 heltidstjänster fördelade mellan lärare och andra pedagogiska medarbetare (t.ex. resurs/stödpedagoger och assistenter), 14 heltidtjänster på fritidshemmen och ca 14 tjänster för övriga […]

01 Allmänt om verksamheten

Martinskolan är en fristående grundskola och inkluderad särskola (F-9) med, som ligger i ett lugnt och naturnära område i det expansiva området Hökarängen/Farsta, strax söder om Stockholm. Skolans undervisning bygger på waldorfpedagogikens perspektiv och tankar kring undervisning och barns utveckling och lärande. Till verksamheten hör också flera fritidshem för årskurserna F-3, samt en fritidsklubb för […]