Klagomålshantering

Vi ser klagomål som ett tillfälle till förbättring av vår verksamhet och ser därför: Klagomålshanteringen som ett sätt att: stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att vi tar synpunkter på allvar Om Du […]