01 Allmänt om verksamheten

Martinskolan är en fristående grundskola och inkluderad särskola (F-9) med, som ligger i ett lugnt och naturnära område i det expansiva området Hökarängen/Farsta, strax söder om Stockholm. Skolans undervisning bygger på waldorfpedagogikens perspektiv och tankar kring undervisning och barns utveckling och lärande. Till verksamheten hör också flera fritidshem för årskurserna F-3, samt en fritidsklubb för årskurserna 4-6.

Martinskolans huvudman är en stiftelse utan vinstintressen vars styrelse består av både föräldrar och medarbetare.

Martinskolans rektor ansvarar för och leder det pedagogiska arbetet. Majoriteten av skolans lärare är utbildade waldorflärare respektive läkepedagoger. Flera lärare har dubbel behörighet.