01.1 Elevantal och andra data (terminsstart jan 2015)

Martinskolan har för närvarande 377 elever inskrivna i grundskolans klasser F-9 samt särskolans klasser 1-10 (s.k. läkepedagogiska klasser). Det innebär en ökning med 25 elever jämfört med föregående läsår.

Martinskolan har ca 45 heltidstjänster fördelade mellan lärare och andra pedagogiska medarbetare (t.ex. resurs/stödpedagoger och assistenter), 14 heltidtjänster på fritidshemmen och ca 14 tjänster för övriga medarbetare (admin, kök, vaktmästeri, EHT).

För närvarande står ca 75 elever i kö till åk F och 1, 10 elever i kö till befintliga klasser 1-5 (grundskolan) och 12 elever till de läkepedagogiska klasserna.