Stiftelsen Martinskolan


Stiftelsen Martinskolan är en waldorfskola
(i Hökarängen) och tre waldorfförskolor (i Hökarängen och Farsta strand)
som finns söder om Söder i Stockholm. Ca 350 elever går här i grund- eller grundsärskola i årskurserna F-9.
Skolan har också en fritidsverksamhet med flera fritidsavdelningar i skolans närhet.
För de yngsta finns Martingårdens tre waldorfförskolor.Waldorf 100

Med anledning att waldorfskolan fyller 100 år 2019 finns det nu en intressant och inspirerande hemsida som heter http://www.waldorf-100.org.Se filmen om waldorfskolor och waldorfförskolor över hela världen! Se filmen här.
Lärarna från olika kulturer förklarar vad waldorfpedagogiken är och vilken roll den kan spela i en globaliserad värld.


Waldorfpedagogiken bygger på samverkan mellan teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen. På morgonen läser eleverna teoretiska ämnen som svenska, matematik, naturorienterande- och samhällsorienterande ämnen. Förmiddagarna ägnas åt musik, främmande språk och rörelse och på eftermiddagarna ges undervisning i hantverk, idrott, drama och estetiska ämnen.
Skolan startades 1976 utifrån en önskan om att erbjuda waldorfpedagogik även för elever som behöver omfattande särskilt stöd eller har rätt till grundsärskola. Därför erbjuder Martinskolans grundsärskola integrerad läkepedagogisk undervisning från förskoleklass till år 9.

Många fester, evenemang och projekt är gemensamma för alla Martinskolans elever.

I köket lagas ekologisk och huvudsakligen vegetarisk mat. Till måltiderna finns alltid salladsbuffé, smör och bröd.

Från årskurs fem deltar eleverna i Elevrådet och är med och påverkar vardagen på skolan.

För föräldrarna finns Föräldraföreningen och Stödföreningen som anordnar föredragskvällar, julbasar och hantverksdagar samt håller en löpande dialog med skolans ledning.

Martinskolans huvudman är en stiftelse utan vinstintressen vars styrelse består av både föräldrar och medarbetare. Martinskolans rektor ansvarar för och leder det pedagogiska arbetet på skolan. Martingården leds av en förskolechef med rektorsbehörighet. Majoriteten av skolans lärare är utbildade waldorflärare respektive läkepedagoger eller waldorfförskolelärare.

Särskolan

En skola för dig som behöver undervisning i liten grupp, men som också vill ingå i en gemenskap av stora klasser och delta i gemensamma aktiviteter. På Martinskolan kan läroplanen anpassas efter dina unika förutsättningar.

Läs mer: Särskolan

Grundskolan

Martinskolans grundskola följer, förutom Lgr 11, även waldorfskolans kursplan med stort fokus på estetiska ämnen och hantverksämnen.

Läs mer: Grundskolan

Martingården

Martingården består av 3 barnträdgårdar, tillsammans har vi ca 80 barn och ca 20 medarbetare. Vi vill ge barnen en harmonisk miljö, med goda vuxna förebilder omkring sig, ge barnen lugn och ro att utvecklas i sin egen takt.
Läs mer: Martingården

Fritidshemmen

Martinskolan har sex fritidshem i Hökarängen. Fritids är öppet på morgonen innan skolan börjar och på eftermiddagarna för elever i klass F-3. Vi har Martinklubben för elever i årskurs 4-6.

Läs mer: Fritidshemmen

Ansvarig för sidan: Leif Tjärnstig