Martinskolan

Välkommen till Stiftelsen Martinskolan.

Skolan grundades 1979 av waldorfläraren Mona-Cajsa Larsson. Hennes intention var en waldorfgrundskola med gymnasium.
Idag har skolan ca 380 elever i grund eller grundsärskola i årskurs F-9. Skolan har också en fritidsverksamhet med
flera fritidsavdelningar i skolans närhet.
I stiftelsen ingår en förskoleverksamhet med ca 90 barn.